Show simple item record

dc.contributor.authorAyten, Ali
dc.date.accessioned2014-07-23T08:07:27Z
dc.date.available2014-07-23T08:07:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/1714
dc.description.abstractAraştırmada, affetme eğilimi ve bu eğilimin demografik değişkenler (cinsiyet, yaş vb), ve dindarlık ile ilişkisi ele alınmaktadır. müslüman örneklerinde uygulanabilir bir affetme eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi, araştırmanın temel hedeflerinden birisidir. Araştırma, tarama yöntemine uygun, anket tekniğinin kullanıldığı bir saha araştırması niteliğindedir. Araştırma örneklemi, İstanbul'un farklı semtlerinde oturan ve yaşları 17 ile 70 arasında değişen 321 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %49,5'i (159 kişi) erkek, SO,S'i% (162 kişi) ise kadındır. Örneklem grubuna "Affetme Eğilimi Ölçeği" ve "Dindarlık Ölçeği" uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, affetme eğilimi ile cinsiyet, ya§, medeni durum ve sosyal çevre değişkenleri arasında istatistiki bakımdan anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Dindarlık ile genel affetme eğilimi ve affetme eğilimini oluşturan "iyimserlik" alt boyutu arasında olumlu, "kaçma" ve "öç alma" alt boyutları arasında olumsuz ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada affetme eğilimi ile "gurur" arasında olumsuz, "alçakgönüllülük" arasında olumlu ilişki olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectAffedicilik, Dindarlık, Affetme Eğilimi Ölçeği, Alçakgönüllülük, Gurur, iyimserlik, Öç Alma, Uzlaşmaen_US
dc.titleAffedicilik ve din: affetme eğilimi ve dindarlıkla ilişkisi üzerine ampirik bir araştırmaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR189138


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record