Show simple item record

dc.contributor.authorMumcu, Gonca
dc.contributor.authorİnanç, Nevsun
dc.contributor.authorErgun, Tulin
dc.contributor.authorDireskeneli, Haner
dc.date.accessioned2014-07-23T12:18:02Z
dc.date.available2014-07-23T12:18:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1019-1941
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/1763
dc.description.abstractGiriş: Bu araştırmanın amacı Behçet hastalarında (BH) 10 yıllık dönemde oral sağlıktaki değişimleri incelemektir. Hastalar ve Yöntemler: Bu retrospektif araştırmaya 10 yıl süresince düzenli olarak klinik, laboratuvar ve oral sağlık değerlendirmeleri yapılan 18 BH'lı hasta seçildi (K/E: 12/6, yaş ort.:36.4 ± 9.9 yıl). Oral sağlık dental ve periodontal indeksler ile değerlendirildi. Hastalara her muayenede düzenli olarak oral hijyen eğitimi verildi. Oral ülser sayısı/ay kaydedildi ve hastalık şiddet skoru hesaplandı. Bulgular: Diş fırçalama sıklığının 10 yıllık izlem sonrasında (median:1.2) başlangıç dönemine (median:1) göre artış gösterdiği ama anlamlı farklılığa ulaşmadığı görüldü (p=0.06). Başlangıç ve kontrol dönemlerinde dental ve periodontal indeks skorlarında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Aylık oral ülser sayısı ise 10 yıllık izlem döneminde (median:1) başlangıç dönemine göre (median:6) anlamlı olarak azaldı (p=0.000). Sonuçlar: Behçet hastalarında ağrılı ülser varlığının oral sağlığı olumsuz yönde etkilemesine rağmen, 10 yıllık izlem döneminde oral hijyen eğitimi ve motivasyon ile dental ve periodontal sağlığın stabil kaldığı belirlendi. Ancak oral hijyenin iyileştirilmesi ile oral ülserin azalması arasındaki ilişkinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Medical Journalen_US
dc.subjectOral sağlık, Oral hijyen, Oral ülser ve Behçet hastalığıen_US
dc.titleBehçet hastalarında oral sağlığın değişimi: 10 yıllık izlem çalışmasıen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record