Show simple item record

dc.contributor.advisorAli Akyüzen_US
dc.contributor.authorŞengün, Merveen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:22:29Z
dc.date.available2019-03-18T15:22:29Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez024068.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/18626
dc.description.abstractBu çalışmada Sahabenin “bizzat gözümle gördüm” veya “kulaklarımla işittim” gibi sözler kullanarak Hz. Peygamber’den (s.a.v) naklettiği rivayetlerin, Kütüb-i Sitte’den tahric ve tahlilini yaparak, sahabenin bu ifadeleri niçin kullandığını, bu ifadelerin hadis ilmi açısından önemini tetkik etmeye çalıştık. Tez; giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından meydana gelmiştir. Giriş kısmında araştırmanın konusu ve metodu, birinci bölümde; Sahabenin “bizzat kulaklarımla işittim ve gözlerimle gördüm” diyerek rivayet ettiği hadisler, sened ve metin yönünden incelenmiştir. İkinci bölümde ise sened ve metinlerin değerlendirilmesi yapılarak sonuç bölümünde elde edilen bulgular üzerinden bu ifadelerin hadis ilmi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. ABSTRACT In this study, the Prophet's companions "personally saw with my own eyes" and "ears heard" by using words such as Hz. The Prophet (peace be upon him) narrated traditions, relates from Kutub-i Sitta and analysis, making use of the companions why these statements, these statements have tried to examine the importance of the science of hadith. Thesis introduction, two chapters and a conclusion part has occurred. In the introduction to the subject and method of research, the first chapter, the Prophet's companions "I heard with my ears, and I saw it in person," he narrated the hadith, examined in terms of sanad and text. Stocks and text are evaluated in the second part of the findings in the conclusion of these statements have been evaluated in terms of the science of hadith.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectHz. Muhammed, ö. 632 -- Dini Yaşam İslam Hadisen_US
dc.titleKütüb-i sittede sahabilerin “bizzat gözümle gördüm” veya “bizzat kulaklarımla duydum” gibi sözler kullanarak Hz. Peygamber’den naklettiği rivayetleren_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record