Show simple item record

dc.contributor.authorAtasoy, Beste M.
dc.contributor.authorÖzgen, Zerrin
dc.contributor.authorYüksek Kantaş, Özlem
dc.contributor.authorDemirel, Birsen
dc.contributor.authorAksu, Atınç
dc.contributor.authorDane, Faysal
dc.contributor.authorKuşçu, M. Kemal
dc.contributor.authorAlsan Çetin, İlknur
dc.contributor.authorİbrahimov, Roman
dc.contributor.authorAbacıoğlu, Ufuk
dc.date.accessioned2014-07-24T11:38:48Z
dc.date.available2014-07-24T11:38:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1309-9469
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/1883
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada kemoradyoterapi (KRT) sırasında diyetisyen ve eğitim hemşiresiyle birlikte uygulanan yakın ve sürekli beslenme takibinin hastanın beslenme durumuna etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Prospektif planlanan çalışmaya küratif KRT endikasyonu konan, primer tümör bölgesi baş boyun (n=10), gastrointestinal sistem (n=3) ve akciğer (n=1) olan 14 gönüllü alındı. Beslenme durumu her hafta subjektif global değerlendirme (SGA) ile belirlenerek yeniden düzenlendi. Önerilen beslenme desteğine uyum ve beslenme parametrelerin takibi haftalık diyetisyen değerlendirmesi ve beslenme eğitim hemşiresinin ev ziyaretleriyle yapıldı. Ziyaretler sırasında beslenme parametreleri ile hasta ve bakım vericisinin önerilen beslenmeye uyumları ve beslenme desteğine bakışları değerlendirildi. Bulgular: KRT başında 3 hastada hafif malnütrisyon (SGA-B) saptandı. KRT sonunda sekizi hafif (SGA-B) biri şiddetli (SGA-C) 9 malnütrisyonlu hasta vardı. Bakım vericilerin beslenme önerilerine uyumu "tatminkar" ile "bundan iyisi olamaz" arasında değişirken yeni gelişen malnütrisyonlu hastaların hepsi baş boyun tümörlü olup bunlar beslenme desteğini reddeden (n=2), 80 yaş üzeri (n=2) ya da performansı baştan düşük (n=1) olan hastalardı. Sonuç: Kemoradyoterapi alan özellikle baş boyun tümörlü hastalarda ileri yaş ve düşük performans varlığında iyi bakım ve takip altında bile beslenme parametrelerinin bozulduğu görülmektedir. Risk faktörlerinin baştan tanımlanması beslenme desteğin çerçevesini çizmek adına yararlı olabilir. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;25:32-6)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Medical Journalen_US
dc.subjectBeslenme desteği, Hemşire, Kanser, Kemoradyoterapien_US
dc.titleKanser hastalarında kemoradyoterapi sırasında beslenme yönetiminde disiplinler arası işbirliğinin yeri: Bir pilot çalışmaen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record