Show simple item record

dc.contributor.advisorAtilla Güngören_US
dc.contributor.authorDindar, Volkanen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:22:51Z
dc.date.available2019-03-18T15:22:51Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0072126.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/18950
dc.description.abstractMESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMALARINDA AİLENİN ETKİSİ Disiplin, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli unsurlardan birisidir. Her geçen gün okullarda gittikçe artan disiplin sorunları ise öğretmenler, yöneticiler ve aileler için önemli bir konu haline gelmiştir. Çocuğun gelişme döneminde hayatına yön verme, doğruyu ve yanlışı öğrenme, çevresiyle uyumlu yaşamaya hazırlanma sürecinde doğru yönde ilerleyebilmesini sağlayan en büyük etken ailedir. Bu nedenle aile, çocuğun okul içerisinde uyumlu davranışlar sergilemesinde en önemli birimdir. Disipline aykırı davranışlar normal liselerde olduğu gibi meslek liselerinde de meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı anadolu meslek, kız meslek, endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin disipline aykırı davranışlar sergilemesine neden olan aile faktörünün incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2008 – 2009 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan sekiz adet meslek lisesinde öğrenim görmekte olan 400 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, anket kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin disipline aykırı davranışlar sergilemesinde ailenin etkisi ile ilgili şu faktörler incelenmiştir : Öğrencinin anne-babasının birlikte yaşıyor olup olmaması, ailesi tarafından fiziksel ceza uygulanıp uygulanmaması, ailesi tarafından ilgi görüp görmemesi, ailesinde şiddetli tartışma ya da kavga yaşanıp yaşanmaması, öğrencinin hatalı davranışında ailesi tarafından dövülüp dövülmemesi, ailesinin tutum ve davranışları, ailesinin başarı konusundaki aşırı baskısı. Araştırma sonucunda meslek liselerindeki öğrencilerin disipline aykırı davranışlar sergilemelerinde ailenin büyük bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ailesi tarafından fiziksel ceza uygulanan, ailesi tarafından ilgi görmeyen, ailede şiddetli tartışma ya da kavga yaşanan, öğrencinin hatalı davranışında ailesi tarafından dövülen ya da bağırıp kötü söz söylenen, ailesi genel olarak otoriter bir yaklaşım sergileyen ve ailesi başarılı olma konusunda aşırı baskı yapan öğrencilerin daha fazla disipline aykırı davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Disiplin, disipline aykırı davranış, aile, disiplin sorunları ve aile ABSTRACT THE INFLUENCE OF PARENT FACTOR IN THE BEHAVIOURS AGAINST DISCIPLINE OBSERVED IN THE PROFESSIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS Discipline is one the basic elements necessary for education-instruction to be carried out effectively. The growing disciplinary problems have been an important concern for teachers, administrators and parents. In the developmental period of child, the strongest element in the processes through which a child learns to determine his course of life, learns the right and wrong and live in harmony with his environment, is the parent. Therefore, the parent is the most important unit in ensuring a child behaves accordingly at school. The behaviours against discipline occur in professional high schools as well as general high schools. The aim of this study is the examine the parent factor that causes the students in Anatolian professional high schools, professional high schools for girls and industrial high schools display behaviours against discipline. The 400 students studying at eight high schools in Istanbul in the academic year 2008-2009 constitutes the sampling of the study. The data were collected through surveys. The following factors are examined in connection with the parent factor regarding the students’ behaviours against discipline: whether the parents are alive or not, corporal punishment by the parent, affection by the family, harsh discussion or quarrel within the family, whether the student is beaten due to a faulty behaviour, the attitude and behaviour of the parent, excessive pressure for success by the parent. As a result of the study, has been observed that the parent has a considerable influence on the students’ displaying behaviours against discipline. The students who exposes to corporal punishment, who aren’t shown affection, who have harsh discussion and quarrel within the family, who are beaten or sworn due to faulty behaviour, who are under heavy pressure for success are observed to more tend to behaviours against discipline. Keywords: Discipline, behaviour against discipline, parent, disciplinary problems and parenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectKimya Organik Kimyaen_US
dc.titleUV ışınlarıyla sertleşebilen süper dallanmış poliester esaslı akrilatların sentezi ve uygulamalarıen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record