Show simple item record

dc.contributor.advisorAyten Ersoyen_US
dc.contributor.authorKılavuz, Rıdvanen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:23:12Z
dc.date.available2019-03-18T15:23:12Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0064972.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/19278
dc.description.abstractAnahtar Kelimeler : Stok Denetimi, Maliyet Denetimi, Değerleme SANAYİ İŞLETMELERİNDE STOK VE MALİYET DENETİMİ VE BİR UYGULAMA Gelişen dünya ekonomisinde işletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri ve karlılıklarını devam ettirebilmeleri için güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları gerekmektedir. İşletme varlık ve kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması yönetimsel açıdan önem taşıyan konuların başında gelmektedir. Sanayi işletmelerinde stoklar varlıklar içerisinde önemli hesap kalemlerinden biridir. İşletmelerin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmeleri için stokların doğru şekilde yönetilmesi ve kontrolün sağlaması büyük önem taşımaktadır. Rekabetin her geçen gün arttığı günümüz ekonomisinde işletmeler optimum stok düzeyinde üretimlerine devam ederek avantajlı konumda olmayı hedeflemektedirler. İşletme stok ve maliyetlerinin denetimi, iç kontrolün uygulanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması dolayısıyla karlılık ve işletmenin devamlılığı konularında katkı sağlamaktadır. Keywords : Stock Auditing, Cost Auditing, Valuation ABSTRACT STOCK AND COST AUDITING AT INDUSTRIAL COMPANIES AND AN IMPLEMENTATION In today’s competitive market environment, companies should build strong financial structure in order to maintain its operations in a way that is profitable and provides high performance. It is worth to express that effective usage of the company resources and assets are the main issue for company managements. Inventories are one of the most important components of assets for industrial companies. Achieving effective inventory management and strong controls is essential in any company in order to maintain consistent growth. Now, as competitive pressures are growing, companies target to keep inventory at optimum level to gain advantage in the market. Stock and cost auditing supports implementation of internal control, efficient and effective management of resources, therefore, establishment of permanency of the profitable entity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectStok Kontrolü Maliyet Denetimi Muhasebe Denetimien_US
dc.titleSanayi işletmelerinde stok ve maliyet denetimi ve bir uygulamaen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record