Show simple item record

dc.contributor.advisorErhan Aslanoğluen_US
dc.contributor.authorKoç, Elifen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:24:30Z
dc.date.available2019-03-18T15:24:30Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0060798.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/20539
dc.description.abstractEkonomi dışı bir şok ya da kriz yaşayan gelişmekte olan ülkelerin çoğu, finansal liberalizasyonun da yer aldığı yapısal değişim sürecine girdiler. Finansal liberalizasyonun en belirgin etkisi de bankacılık sektöründe görüldü. 1990’lı yıllarda, gelişmekte olan ülkeler yabancı bankalara yönelik yasakları kaldırdılar ve yerel bankacılık sektörlerini yabancı bankalara açtılar. Türkiye de 1980 sonrasında diğer gelişmekte olan ülkeler gibi finansal liberalizasyon sürecine girdi. Sektördeki yabancı payı sınırlıydı, ancak 2005 yılından itibaren gerçekleşmeye başlayan birleşme ve devralmalarla payları artmaya başladı. Bu büyük yapısal dönüşüm de yabancı bankaların yerel bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalara rehberlik etti. Bu çalışmada; bankacılık sektörünün ana aktörlerinden biri haline dönüşen yabancı bankalar ele alınmıştır. Bu çalışma, ilk olarak ampirik çalışmaları inceleyerek yabancı bankaların yerel ekonomiler üzerindeki etkilerini incelemeye ve ikinci olarak da yerel ve yabancı bankaları önemli bankacılık değişkenlerine göre karşılaştırmayı amaçlamıştır. Karşılaştırma 1997 ile 2007 yıllarını kapsamakta olup, Türkiye Bankalar Birliği’nin yıllık verileri kullanılarak yapılmıştır. 2005 yılından sonra gerçekleşen birleşmelerle yabancı bankalar sayı olarak üstünlük sağlasa da çoğu değişken ve rasyoda bir üstünlük sağlayamamaktadırlar. Buna ek olarak, yabancı bankalar Türk bankacılık sektörünü pozitif olarak etkilemektedir. Yabancı bankalar zaman içerisinde güç kazanmaya ve yerel bankalar üzerinde baskı kurmaya başlamıştırlar. Anahtar Kelimeler: Yabancı Banka Girişi, Finansal Liberalizasyon, Türkiye. ABSTRACT Many developing countries that experienced a turmoil or crisis made structural changes, one of which was financial liberalization. The most obvious effect of financial liberalization is seen in banking sector. Developing countries eased foreign bank entry restrictions and opened their domestic banking sectors to foreign banks in the 1990s. Turkey has also experienced a period of financial liberalization as other developing countries after 1980. Foreign banks’ share in sector was limited, but their share has begun to increase by mergers and acquisitions after 2005. This major structural change leads to the studies that analyze the effects of foreign banks on domestic banking sector. In this study, foreign banks that become one of the major players in banking system are taken into account. This study aims to analyze the effects of foreign banks on domestic banking system by reviewing empirical studies firstly and compares domestic and foreign banks with respect to major banking variables secondly. The comparison is done by using yearly data of The Banks Association of Turkey covering the period from 1997 to 2007. Although foreign banks have dominance in number by mergers that have taken place after 2005, they have no dominance in most of the variables and ratios. In addition to this, foreign banks positively affect Turkish banking sector. They begin to gain power and put pressure on domestic banks. Keywords: Foreign Bank Entry, Financial Liberalization, Turkey.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectBankalar ve Bankacılık Yabancı Yatırımlar Finansen_US
dc.titleAn asssesment of foreign direct investment in banking sector: Turkey and selected developing countriesen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record