Show simple item record

dc.contributor.advisorErol Buluten_US
dc.contributor.authorPınarbaş, Yeneren_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:24:35Z
dc.date.available2019-03-18T15:24:35Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0070581.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/20619
dc.description.abstractORTA ÖĞRETİMDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ Yapılacak araştırmada, “Orta Öğretimde Görsel Sanatlar Eğitiminin” yeri, önemi ve milli eğitimin belirlediği müfredatın uygulanmasında ki güçlüklerin tespiti ve çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ilk olarak kaynak taraması yapılarak; sanatın ne olduğu, diğer disiplinlerle olan ilişkisi araştırılarak bireysel ve toplumsal düzeyde yeri ve önemi tanımlanacak, ülkemizde sanat eğitimin tarihsel gelişimi ve günümüzde bu alanda karşılaşılan sorunlar ortaya konacaktır. Yapılacak anket çalışmalarıyla; öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda Görsel Sanatlar Dersi müfredatı ve uygulamasında karşılaştıkları sorunlar belirlenecek. Sanat alanındaki güncel değişimlere olan ilgi ve motivasyon düzeylerinin ders üzerine olan etkisi araştırılacaktır. Öğrenciler ile yapılacak anket çalışmasıyla da kendilerinin ve ailelerinin Görsel Sanat Eğitimine yönelik ilgi ve tutumlarıyla, bu alanda okullarda karşılaşılan güçlüklerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilere dayanılarak orta öğretimde Görsel Sanatlar eğitiminin durum değerlendirmesi yapılacak ve olumsuzlukların çözümüne yönelik öneriler geliştirilecektir. Bu yolla, orta öğretimimde sanat eğitiminin öneminin kavranması ve payının artırılarak genel eğitimin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler; Sanat, Görsel sanatlar, Görsel sanatlar dersi, Görsel sanatlar öğretmeni, Sanat eğitimi. ABSTRACT THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS EDUCATION AND TRAININGIN SECONDARY EDUCATION The research has aimed to emphasize the importance of Visual Arts Education in Secondary Education. Its aims to reveal the importance through the dedection of difficulties in national syllabus of secondary education in Turkey as to recommend solutions to the problems. The first screening will be done as a study resource. To investigate, what is art and its relationship with other disciplines, and the importance of individuals and community level is defined. Will be discussed in this research historical development of art education and the problems encountered today in our country. The problems that the teachers encounter in the schools where they work and help to plan or implement the syllabus of Visual Arts course will be searched. At seks to find the motivation and interest level of those teachers and its effects on them. This research also aims to find out the difficulties that the students face in the school and their families’ attitude towards the education of Visual Arts. As a result, according to research, will assesse the status of secondary education in the visual arts and also develop recommendations for the solution negativity. Understanding the importance of the education in secondary school will contribute to increase the quality of the education levels of the students. Key words; Art, Visual Arts, Visual arts course, Visual arts teachers, Art education, School, Student, Painting course.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectEğitim Görsel Sanatlar_Orta Öğretim Öğrenim ve Öğretimen_US
dc.titleOrta öğretimde görsel sanatlar eğitimi ve öğretiminin önemien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record