Show simple item record

dc.contributor.advisorFeruzan Gündoğaren_US
dc.contributor.authorKastner, Arzuen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:24:55Z
dc.date.available2019-03-18T15:24:55Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez024503.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/20926
dc.description.abstractEL KUKLALARI VE OYUN FİGÜRLERİNİN 3-5 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSİUYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Bu araştırma ile okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil eğitim ve öğretiminde kullanılan eğitim malzemelerinden biri olan el kuklaları vb. materyallerin derse kattığı etki ve kalıcılığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma çerçevesinde çocukları özellikle motive ederek, derse aktif şekilde katılım- larını sağlayacak oyun figürlerinin çeşitliliği, bunların derste kullanım şekilleri ile hangi aşamalarda kullanılabileceği incelenmiştir. Oyun figürleri özellikle küçük yaş grubunda kullanılan yöntemler için de birer yardımcı materyal oluşturmaktadır. Buna örnek tüm fiziksel tepki yöntemi (Total-Physical-Res- ponse) –TPR– ve hikâye/öykü anlatı (Narrativer Ansatz) yöntemi verilebilir. Yabancı dil öğretiminde, geleneksel yöntemlerin aksine, farkına varmadan öğrenme (self directed learning) yönteminin küçük yaş grubu çocuklarındaki gerekliliği ve önemi yadsınamaz. Çocuklar böyle bir iletişimle doğal olarak dili işleyecek ve kullanmaya gayret edeceklerdir. Bu sayede, çocuklar ders ortamlarından çıkarak hedef davranışa ko- layca yönelebilecek ve erişi düzeyleri de artacaktır. Bu çalışmada, erken yaşta yabancı dil öğretiminde el kuklalarının ne ölçüde uygulandığı, açık uçlu bir ankete dayanan ampirik bir araştırma ile gösterilmeye çalışıl- mıştır. Bu uygulama, İstanbul’da birinci yabancı dil Almanca eğitim veren bazı ana- okulları ile ilköğretimin birinci sınıflarında ders veren Almanca öğretmenlerinin görüş ve tecrübelerini öğrenmeye yöneliktir. Yapılan anket ve araştırmalar sonucunda (el) kuklaları ile erken yaşta yabancı dil öğretiminin, küçük yaş çocuklarının bedensel ve psikolojik özelliklerine uygun bir öğrenme ortamı sağladığı, çocuğun derse olan ilgisini arttırdığı, oyun yoluyla öğretimi destekle- ği, hatta utangaç ve/veya çekingen çocukların da bu yöntemle derse katılımlarının arttığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: El kuklaları, Erken yaşta Yabancı Dil Öğretimi, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total-Physical-Response) -TPR-, Hikâye Anlatı Yöntemiyle Öğretim ve Eylem Odaklı Öğrenim.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectEğitim_Yabancı Dil Allmanca_Yabancı Dil Eğitim_Okul Öncesien_US
dc.titleDie bedeutung des einsatzes von handpuppen/spielfiguren im fremdsprachenunterricht bei kindern im alter von 3-5 jahrenen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record