Show simple item record

dc.contributor.advisorFunda Savaş Günen_US
dc.contributor.authorAlgür, Alien_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:25:05Z
dc.date.available2019-03-18T15:25:05Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0059765.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/21075
dc.description.abstract“Uluslararası ağ ajanslarının yönetim ve organizasyonu: Türkiye’deki yapılanmaları” adlı bu tez çalışması, uluslararası reklam ajanslarının Türkiye’deki reklam sektörü üzerindeki etkisini analiz etmek ve mevcut durum analizinden yola çıkarak geleceğe dair bazı sonuçlara varmak adına hazırlanmıştır. Dünyadaki reklamcılık tarihiyle başlayan bu çalışma uluslararası reklamcılığın gelişimine odaklanmıştır. Gelişim süreci küreselleşme doğrultusunda ele alınmış ve küreselleşmenin uluslararası reklamcılıktaki etkisi araştırılmıştır. Ardından uluslararası reklam ajansının yapısı ve temel işleyiş prensibi çeşitli örnekler üzerinden analiz edilmiştir. Bu analizle birlikte günümüzde reklam sektöründe söz sahibi olan uluslararası ağ ajanslarının mevcut durumları yapılan araştırmalar dahilinde ortaya konmuştur. Çalışmanın bundan sonraki bölümleri Türkiye’deki reklam sektörü üzerine odaklanmıştır. Bu aşamada ilk olarak Türkiye’deki reklamcılığın tarihsel gelişimi araştırılmış ve dönüm noktaları saptanmıştır. Ardından geçmiş durum analizlerinden yola çıkarak uluslararası reklamcılık anlayışının Türk reklam sektörüne nasıl dahil olduğunu anlatılmış ve bu gelişimin sonuçlarına yer verilmiştir. Burada özellikle son dönemde Türkiye’deki reklam sektöründe önemli yerlerde bulunan bazı reklam ajansları, inceleme altına alınmıştır. Bu incelemelerden çıkan sonuçlar dahilinde uluslararası reklam ajansı yapılarının Türkiye’deki reklam sektörünün gelişimine ve değişimine nasıl yön verdiği ortaya konmuştur. Tezin sonuç bölümünde, araştırma ve teori kısımlarından çıkan sonuçlar karşılaştırılmakta ve Türkiye’deki reklamcılığın mevcut durumu, uluslararası ağ ajanslar odağıyla ortaya konmaktadır. Ortaya çıkan yeni dünya düzeninde sektördeki ajans yapılanmasının ne şekilde gelişebileceği incelenmiştir. Abstract The thesis, “The management and organization of international advertising ageny networks and their settlements in Turkey” analyzes the impact of international advertising agencies in Turkey and forecasts the situation of the coming years. The thesis starts with the global advertising history and focuses on the international advertising. Here, the concept of globalization is emphasized and its impacts on international advertising are defined according to socio-economic references. After the globalization part, the structure of an international advertising agency is analyzed where its working principals are defined within the international environment. This analysis, enables to address the contemporary situation of the leading international advertising agencies. The following chapters are about the structure of different international advertising agency networks in Turkey. Here, the historical development of Turkish advertising plays a crucial role in order to identify the contemporary situation with reference to the past. The first international advertising agency networks in Turkey and their development after 1980’s point out the international advertising agencies’ philosophy in Turkey. Here, a small research takes place which is mainly based on the question/answer forms, sent to some local and international advertising agencies. Through this reserach, it is possible to summarize the opinions of the advertising sector about the international advertising agencies in Turkey. The final part of the thesis compares the theory and the research results. The crucial data, obtained rom this comparison, is helpful to forecast the situation of the international agency networks in the field of Turkish advertising.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectReklamcılık ve Tanıtım Yönetim ve Organizasyon İletişimen_US
dc.titleUluslararası ağ ajanslarının yönetim ve organizasyonu: Türkiye’deki yapılanmalarıen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record