Show simple item record

dc.contributor.advisorM. Emin Artuken_US
dc.contributor.authorDoğan, Ramazan Fatihen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:26:53Z
dc.date.available2019-03-18T15:26:53Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0088575.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/22682
dc.description.abstractDoğan, R.Fatih (2011) Terörle Mücadelede İletişimin Tespiti ve Dinlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman; Prof.Dr. M.Emin ARTUK Devlet güvenliğine yönelik tehditler çok değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu tehditler, iç ve dış kaynaklı olarak ayrılabileceği gibi, iç kaynaklı tehditlerin dış kaynaklarca maddi ve manevi olarak desteklenmesi de söz konusudur. Ayrıca her devlet, tarihsel nedenlere, bölgesel çıkar ilişkilerine veya genel anlamda siyasal ve ekonomik güç ve etki sahası oluşturma, çıkarlarını korumaya dayalı olarak ortaya çıkan düşmanlar ve bu düşmanların ortaya koyduğu düşmanca ilişkileri ile karşılaşmaktadır. Düşmanca ilişkilerin en ileri aşaması, sıcak savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. İç kaynaklı tehditler ise ağırlıklı olarak devlet güvenliğine, bütünlüğüne yönelik yıkıcı ve bölücü faaliyetler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen terörizm, devlet güvenliğini en fazla etkileyen unsurların başında gelmektedir. Terör hareketleriyle, mevcut iktidarın zayıflatılmasına çalışılır. Toplu katliamlar, münferit suikastlar, sabotajlar, silahlı, bombalı saldırılar vb. eylemlerle, toplumda yoğun korku ve düzene karşı güvensizlik duygusu meydana getirmek suretiyle, siyasi iktidar ve rejimler yıpratılmaya çalışılır. Devlet güvenliğine yönelik faaliyetler, içeriği ve şekli ne olursa olsun belirli bir hazırlık aşaması ve sonrasında buna uygun yapılanmalar ve sonuca götürecek eylemlerle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir mücadele açısından, tehdit içeriğinin ve kaynağının doğru tespit edilerek, önlem geliştirilmesi gerekir. Özellikle hazırlık aşamasında faaliyetlerin tespiti ve açığa çıkarılması, muhtemel zararları en aza indirmek açısından önemlidir. Çalışmamızda; devlet güvenliğine, bütünlüğüne yönelik faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin eylemleri ve bunlarla hukuki zeminde gerçekleştirilen /gerçekleşmesi gereken mücadele yöntemlerinden biri olan iletişimin denetlenmesi tedbirindeki uygulamalar detaylı olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Devlet Güvenliği, terör, terörizm, terörle mücadele, iletişim, iletişimin tespiti ve dinlenmesi, Adli amaçlı dinleme, Önleyici amaçlı dinleme, İnsan hakları, Örgütlü suçlar, Terör örgütleri. Doğan, R.Fatih (2011) Terörle Mücadelede İletişimin Tespiti ve Dinlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman; Prof.Dr. M.Emin ARTUK Devlet güvenliğine yönelik tehditler çok değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu tehditler, iç ve dış kaynaklı olarak ayrılabileceği gibi, iç kaynaklı tehditlerin dış kaynaklarca maddi ve manevi olarak desteklenmesi de söz konusudur. Ayrıca her devlet, tarihsel nedenlere, bölgesel çıkar ilişkilerine veya genel anlamda siyasal ve ekonomik güç ve etki sahası oluşturma, çıkarlarını korumaya dayalı olarak ortaya çıkan düşmanlar ve bu düşmanların ortaya koyduğu düşmanca ilişkileri ile karşılaşmaktadır. Düşmanca ilişkilerin en ileri aşaması, sıcak savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. İç kaynaklı tehditler ise ağırlıklı olarak devlet güvenliğine, bütünlüğüne yönelik yıkıcı ve bölücü faaliyetler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen terörizm, devlet güvenliğini en fazla etkileyen unsurların başında gelmektedir. Terör hareketleriyle, mevcut iktidarın zayıflatılmasına çalışılır. Toplu katliamlar, münferit suikastlar, sabotajlar, silahlı, bombalı saldırılar vb. eylemlerle, toplumda yoğun korku ve düzene karşı güvensizlik duygusu meydana getirmek suretiyle, siyasi iktidar ve rejimler yıpratılmaya çalışılır. Devlet güvenliğine yönelik faaliyetler, içeriği ve şekli ne olursa olsun belirli bir hazırlık aşaması ve sonrasında buna uygun yapılanmalar ve sonuca götürecek eylemlerle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir mücadele açısından, tehdit içeriğinin ve kaynağının doğru tespit edilerek, önlem geliştirilmesi gerekir. Özellikle hazırlık aşamasında faaliyetlerin tespiti ve açığa çıkarılması, muhtemel zararları en aza indirmek açısından önemlidir. Çalışmamızda; devlet güvenliğine, bütünlüğüne yönelik faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin eylemleri ve bunlarla hukuki zeminde gerçekleştirilen /gerçekleşmesi gereken mücadele yöntemlerinden biri olan iletişimin denetlenmesi tedbirindeki uygulamalar detaylı olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Devlet Güvenliği, terör, terörizm, terörle mücadele, iletişim, iletişimin tespiti ve dinlenmesi, Adli amaçlı dinleme, Önleyici amaçlı dinleme, İnsan hakları, Örgütlü suçlar, Terör örgütleri. ABSTRACT Emerging threats to the security of the state in many different ways. These threats, as a break away from the internal and external sources, such as financial and moral support for domestic-based threats in the external sources in question. In addition, each state, the historical causes, local interest or relationships in general and the impact of political and economic power generation field, on the basis of protecting the interests of the enemies and the enemies posed by emerging face of hostile relations. The most advanced stage of hostile relations, appears to be a hot war. Internal source of the mainly state security threats, destructive to the integrity and appeared in the form of separatist activities. Today regarded as one of the most important issues of terrorism, state security is one of the most affecting elements. Terrorist movements, the weakening of the existing power tries. Massacres, individual assassinations, sabotage, armed, bomb attacks and so on. actions, bring about a sense of community by intense fear and mistrust against the order, the political regimes of power and tries to attrition. Activities to the security of the state, regardless of form and content of a particular stage of preparation and after the established structures and decisive actions that arise. Therefore, in terms of a healthy fight, and the source of the contents of a threat to be identified and measures must be developed. Particularly in the preparatory stage of the identification and disclosure of activities, is important to minimize potential losses. In our study, the state security, the integrity of the destructive and divisive for the terrorist organizations operating in the actions carried out on the floor and their legal / supervision of communication that should occur, one of the methods of struggle measure applications examined in detail. Key Words: State Security, Terror, Terrorism, Combating terrorism, Communication, determination of communication and listen, Listen to forensic, Listen for prevention, Human rights, Organized crime, Terrorist organizations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectDevlet Güvenliği Terör Terörizm Örgütlü Suçlaren_US
dc.titleTerörle mücadelede iletişimin tespiti ve dinlenmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record