Show simple item record

dc.contributor.authorEfe, Recep
dc.date.accessioned2014-08-11T06:38:57Z
dc.date.available2014-08-11T06:38:57Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2384
dc.description.abstractİnsan yaşadığı ortamı bildiği ölçüde ondan faydalanabilir. Yeryüzünü daha iyi tanımamıza yardımcı olan coğrafya günümüzde yaşadığımız ortamla ilgili meselelerin çözümünd e etkili olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnsan ile yeryüzü arasındaki ilişkileri en güzel şekilde düzenleyen bu bilim* dalının pratikte kullanılması toplumda iyi coğrafya eğitimi almış insanların artmasına bağlıdır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan ile çevre ilişkilerindeki dengenin bozulmasından kaynaklanan problemler vardır. Ülkemizde coğrafyanın gerek beşeri ve gerekse fiziki ortamda daha etkili olarak kullanılaraamasının nedeni coğrafya eğitiminin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Coğrafya eğitiminin "İnsan etkinlikleri açısından yeryüzünün incelenmesi" tarifine uygun olarak yapılması hâlinde bir çok meseleye çözüm üretebildiği görülecek ve önemi anlaşılacaktır. Coğrafyanın tarifinden kaynaklanan bu yanlış uygulamanın düzeltilebilmesi için yapılması gereken; coğrafya kitaplarını güncel meselelere çözüm getirecek şekilde tekrar düzenlemek, daha sonra görsel malzeme ile destekli ve uygulamalı coğrafya eğitim ve öğretimine ağırlık vermektir. İlköğretimden başlayarak bütün eğitim öğretim süresi boyunca yapılacak iyi bir coğrafya eğitimi ile günümüzde yaşadığımız problemlerin bir çoğu gelecekte ortadan kalkmış olacaktır. Bu çalışmamız dünyada coğrafyanın yeri, coğrafyanın meselelere bakış açısı ve çağdaş coğrafya eğitim ve öğretimi ile ilgili bazı bilgileri içermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.titleCoğrafyada yeni yaklaşımlar, coğrafya eğitiminde çağdaş metod ve teknikleren_US
dc.title.alternativeNew approaebes in geography and modern methods and techniques in geography education
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record