Show simple item record

dc.contributor.authorYalçınlar, İsmail
dc.date.accessioned2014-08-11T07:31:08Z
dc.date.available2014-08-11T07:31:08Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2397
dc.description.abstractÜlkemizde, nüfusun hızla artmasına ve yaşam düzeyinin yükselmesine kar­şın, hayvan yetiştirme, dolayısıyla et, etli ve sütlü besin maddeleri aynı oranda artmamıştır. Bunun sonucu bir kısım dar gelirli yurttaşlar besin maddelerinden ya kısmen ya da tamamen mahrum kalmaktadır. Böyle bir mahrumiyet, birçok ülkelerde olduğu gibi bizde de zafiyet ve verem gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Ayrıca et ve etli maddelerin fiyatları astronomik rakamlarla gösterilmektedir. Beslenme, hemen ele alınması'gereken bir sorundur. Büyük ve küçükbaş hayvanlarla kümes hayvanlarının yetiştirilmesinde ve balıkçılığın geliştirilmesinde atılımlar yapmak gerekiyor. Şimdiye kadar süregelen kırsal kesimdeki aşırı otlatmalar, doğadan geçinip, onu tahrip eden geleneksel hayvan besleme ya tamamen bırakılmalı ya da daha düzenli ve de daha az zararlı bir şekilde yapılmalı; esasta ahıdardaki besicilik, özellikle modern çiftliklerden meydana getirilecek "Organize Çiftlik Bölgeleri" kurarak, bunları bütün yurda yayarak, modern hayvan yetiştirme bilgi ve tekniklerini kullanarak, çağdaş bir meslek haline ve cazibeli bir iş alanı haline getirmekle mümkündür. Bu sadece, hayvan veya kredi sağlamakla mümkün olamaz. Bu çiftlik bölgelerinde, çalışan birey ve ailelerle, beslenen hayvanların sağlık durumlarını garanti altına alınmalı, çiftlik personelinin, öğretim, eğitim, kültürel, spor, geçim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanıp, daima kontrol edilip çağdaş bir yaşam sağlanmalıdır. Modern işletmelerde bilgi esas olduğu gibi, bu bölgelerde de akla ve bilgiye dayanan bir işletmecilik uygulanmalıdır. Modern şehircilikte, "organize sanayi bölgeleri" ayrıca, gecekonduları önlemek için "Toplu Konutlar Sistemi" getirilmiş ve atılımlar yapılmışsa, hayvan yetiştirilmesinde de çok yönlü atılımlar gerekmektedir. 4,5 milyon işsiz ve 4-5 milyon özürlüden, buralarda çalışacaklar da çıkabilir. Özürlü sayısı, sağlıksız evlilik ve kalıtımdan, kaza ve afetlerden hızla artıyor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.titleOrganize çiftlik bölgelerinin kuruluşuen_US
dc.title.alternativeOrganized ranching regions
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record