Show simple item record

dc.contributor.authorKeser, Nurdan
dc.date.accessioned2014-08-12T09:45:32Z
dc.date.available2014-08-12T09:45:32Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2473
dc.description.abstractBu araştırmanın konusunu oluşturan Sarıbelen (Sidek) polyesi ve Katran dağı, Toros Karst Kuşağı’nın Batı Toroslar kesiminde yer almaktadır. Bir kıvrım sistemini kapsayan inceleme alanındaki Sarıbelen jeomorfolojik ünitesi, Sidek senklinalinin karstlaşmasıyla oluşmuş tektono-karstik kökenli bir polyedir. Yoğun bir karstlaşmaya sahip olan Katran dağı ünitesi ise kıvrım sistemini tamamlayan antiklinal niteliğindedir. Araştırmada, Polye ve Katran dağının güncel karstlaşma koşulları ile karstik özelliklerinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, bölgedeki kayaların lito-stratigrafik özellikleri ile sahadaki güncel karstlaşmayı denetleyen diğer jeolojik ve coğrafi etkenler incelenmiştir. Ayrıca sahadaki karstik şekillerin morfolojik özellikleri ile oluşum ve gelişimleri, bu bölgesel karst etkenleriyle ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucunda hazırlanan inceleme alanının jeomorfoloji haritası ile çeşitli tablo, kesit ve grafikler makale içerisinde sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.titleSarıbelen (Sidek) Polyesi ve Katran Dağı’nın karst jeomorfolojisien_US
dc.title.alternative(Karst geomorphology of Sarıbelen (Sidek) Polje and Katran Mountain)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR130121


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record