Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Ahmet
dc.date.accessioned2014-08-12T09:50:47Z
dc.date.available2014-08-12T09:50:47Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2477
dc.description.abstractÇalışma alanı, Güneydoğu Torosların önünde(güneyinde) bulunan kenar kıvrımları sistemi dahilindeki Raman ve Gercüş antiklinallerini kapsamaktadır. Sahadaki bütün sürekli ve mevsimlik akarsular, Raman ve Gercüş antiklinalleri arasındaki senklinal oluğunda akan Dicle nehrine dökülür. Raman ve Gercüş kıvrım sistemlerinin bugünkü yapısal özellikleri ve tektonik şekillenmesi Alp orojenezi ile gerçekleşmiştir. KuzeyGüney yönlü sıkışma hareketlerine bağlı olarak meydana gelen çalışma alanında Jura tipi kıvrımlardır. Bu kıvrımlı yapılar, birbirine yakın zamanlarda(Alt-Orta Miyosen) oluşmuş ve D-B yönlü uzanmaktadırlar. Raman ve Gercüş antiklinalleri arasındaki senklinal havzaya Pliyosen’de Dicle Nehri “boyuna konsekant” olarak yerleşmiştir. Dicle Nehri ‘nin kurulmasından sonra, antiklinal yamaçlarından nehre dik açı ile bağlanan yan kollar yerleşmiştir. Bu yan kollar aşındırma faaliyetlerini sürdürürken, meydana gelen faylanmalarda bu faaliyetleri kolaylaştırmış, hızlandırmıştır. Raman ile Gercüş antiklinalleri üzerinde Dicle nehri ve kollarına bağlı flüviyal süreçler, farklı drenaj özelliklerinden özgün örnekler meydana getirmiştir. Bunlar boyuna konsekant, subsekant depresyonlar, klüzler ve rüzler, antiklinal vadisi, kafesli drenaj ve kapma olaylarıdır. Çalışma alanı çok geniş olmamasına rağmen 3 ayrı noktada kapma(capture) olayı gerçekleşmiştir. Bu kapma olayları, Dicle nehri ve onun yan kollarının geriye aşındırma faaliyetleri sonucunda gerçekleşmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectRaman ve Gercüş antiklinali, Dicle nehri, Drenaj özellikleri, Kapma olaylarıen_US
dc.titleRaman-Gercüş antiklinalleri yöresinde Dicle nehrinin hidrografik özellikleri ve kapma olaylarıen_US
dc.title.alternative(The hidrography properties and capture events of the Dicle river in the Raman – Gercüş anticlinal region)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR160845


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record