Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlü, Mehmet
dc.contributor.authorAlkış, Seçil
dc.date.accessioned2014-08-12T10:49:48Z
dc.date.available2014-08-12T10:49:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2502
dc.description.abstractBilindiği gibi öğretmen yetiştirme, eğitim sistemi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme lisans programları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenliğinin mevcut lisans programında ve yeni taslak programda coğrafya ile ilgili herhangi bir ders bulunmadığı dikkati çekmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı da, okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğini ortaya koymak ve çeşitli öneriler getirmektir. Okul öncesi öğretmen adaylarının coğrafya konularındaki başarılarını ortaya koymak için son üç yılın üniversite giriş sınavlarında yer alan sorular veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2006-2007 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Bölümü’ne devam eden toplam 68 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı örneklem gruba Ekim 2006’da uygulanmıştır. Toplam 49 çoktan seçmeli sorudan oluşan veri toplama aracına, öğrencilerin verdikleri cevaplar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, öğretmen adaylarının coğrafya sorularında ortalama başarıları %56,2 olarak bulunmuştur. Üniversite giriş sınavlarında yer alan coğrafya sorularının yapısı düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının coğrafya sorularındaki başarıları istenilen düzeyde değildir. Sonuç olarak okul öncesi çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onların dünya ve ülkeleri ile ilgili konularda daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak daha nitelikli öğretmenlerin eğitimi için, okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında coğrafya derslerinin yer alması bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectOkul öncesi, eğitim, coğrafya, öğretmen adaylarıen_US
dc.titleOkulöncesi öğretmenliği programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğinin irdelenmesien_US
dc.title.alternative(Examining the necessity of geography instruction in the programs of preschool education departments)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR35927
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record