Show simple item record

dc.contributor.authorGeçit, Yılmaz
dc.contributor.authorYarar, Seher
dc.date.accessioned2014-08-14T08:08:23Z
dc.date.available2014-08-14T08:08:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2591
dc.description.abstractBaşta Türkiye olmak üzere bir çok ülkede uygulanan sistemlerin bir gereği olarak öğrencilerin başarısı belli bazı sınavlardaki performansları baz alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle çeşitli sınavlardaki soruların belli ölçütler doğrultusunda hazırlanması ayrıca öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olması gerekir. Bu çalışmamızın amacı; 9. sınıf coğrafya ders kitabının ünite sonlarındaki değerlendirme soruları ile ülkemizin farklı merkezlerindeki liselerde görev yapan coğrafya öğretmenlerinin 9. sınıf coğrafya sınav soruları ve 2008-2009 ÖSS sınavlarında çıkmış olan 9. sınıf coğrafya konularına dayalı soruları Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre sınıflandırarak, karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Doküman incelenmesi sonucu 222 kitap sorusu, 233 öğretmen sınav sorusu ve 11 ÖSS sorusu saptanmıştır. Bloom Taksonomisinin prosedürüne göre yapılan değerlendirme sonucunda özellikle öğretmen sınav soruları ile kitap sorularının büyük oranda bilgi basamağındaki sorulardan oluştuğu, buna karşın ÖSS sorularının ise kavrama kategorisinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlayacak analiz, sentez ve değerlendirme basamağındaki soruların ÖSS sınavlarında kısmen yer aldığı ve dengeli dağıldığı buna karşın öğretmen sınav sorularında ve ders kitabında ise hemen hemen hiç yer almadığı saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectCoğrafya Ders Kitabı, Coğrafya Sınav Soruları ve Bloom Taksonomisien_US
dc.title9. sınıf coğrafya ders kitabındaki sorular ile çeşitli coğrafya sınav sorularının bloom taksonomisine göre analizien_US
dc.title.alternative(The questions in the 9th class geography textbook and the analysis of several geography questions according to the bloom taxonomy)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR58259
dc.contributor.authorIDTR56767


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record