Show simple item record

dc.contributor.authorGeçit, Yılmaz
dc.contributor.authorGençer, Kürşat
dc.date.accessioned2014-08-14T09:00:38Z
dc.date.available2014-08-14T09:00:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2605
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarını metafor yoluyla belirlemektir. Araştırma evrenini Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 1. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel özellik taşıyan bu araştırmaya katılanlardan, “coğrafya …………. gibidir; çünkü……………. cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgularımıza göre araştırmaya katılan 130 öğrenci toplam 52 metafor geliştirmiştir. Bu metaforlar 10 kategoride toplanmaktadır. Bu kategorilerden sırasıyla şu 4’ü tüm metaforların yaklaşık %75’ini temsil etmektedir: 1.Yönlendirici ve yol gösterici olarak coğrafya. 2. Yaşam ve yaşam kaynağı olarak coğrafya. 3.Tamamlayıcı öğelerin birleşimi olarak coğrafya. 4.Yaşanılan yer, mekân olarak coğrafya. Bu durum öğrencilerin coğrafya bilgilerinin ve algılarının genel olarak olumlu olmakla birlikte, çağdaş coğrafi bakış açısından nispeten uzak olduklarını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectCoğrafya, metafor, sınıf öğretmenliği öğrencilerien_US
dc.titleSınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği)en_US
dc.title.alternative[Determining the geographical perception of the 1st. grade students in the department of primary education through metaphor(example of Rize University)]
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR58259
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record