Show simple item record

dc.contributor.authorBilgili, Münür
dc.date.accessioned2014-08-21T07:20:44Z
dc.date.available2014-08-21T07:20:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2637
dc.description.abstract2005 yılından beri yenilenen ve yapılandırmacı yaklaşıma temellendirilen coğrafya öğretiminde hala önemli sorunlar yaşanmaktadır. Yaklaşım farklılıkların günümüz eğitim anlayışla örtüşmesine karşın, coğrafya öğretiminde genel sorun müfredat programlarındaki yenilenmenin tam olarak gerçekleşmemiş olmasıdır. Müfredat programları hala pratiğe dönük olmayan bilgi yoğunluğu içersinde bulunmaktadır. Öğrenmeyi kolaylaştıran ders içi ve ders dışı etkinliklerde müfredat programına göre şekillendiğinden kısır bir döngüye girilmektedir. Ayrıca ders kitaplarındaki bölüm sonu ölçme ve değerlendirme soruları da aynı mantık çerçevesine oturtulmuştur. Günümüz coğrafya tanımında içersinde insan ve onunla etkileşimi olamayan mekan coğrafyanın sınırları dışında görülmektedir. Diğer bir deyişle herhangi bir coğrafi konu ele alınırken esas odak insan ve mekan ile bunların karşılıklı etkileşimi üzerine şekillenmelidir. Bu değişimin gerçekleşmesi için öncelikle coğrafya ders kitaplarındaki etkinlikler ile ölçme ve değerlendirme sorularında anlayış ve yöntem değişikliğine gidilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise zincirin ilk halkasını oluşturacak olan ise coğrafya müfredat programında yapılacak değişikliklerdir. Jeoloji, Pedoloji ve Hidroloji vb. gibi birçok yeni bilim dalları artık birer bağımsız bilim dallarıdır. Bu bilim dallarına özgü bilgiler, insan boyutunu ele almayan unsurları coğrafya programlarından çıkarılmalı ve ilgili olduğu bilim dalına bırakılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectCoğrafya Eğitimi, Coğrafya Ders Kitapları, Etkinlikler, Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarıen_US
dc.titleCoğrafya 9 ve 10. sınıf ders kitaplarındaki etkinlikler, ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve etkilerien_US
dc.title.alternativeThe activities, assessment and evaluation works in the 9th and 10th grade geography textbooks and their effects)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR54820en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record