Show simple item record

dc.contributor.authorÖzder, Adem
dc.contributor.authorKaya, Hüseyin
dc.contributor.authorÜnlü, Mehmet
dc.date.accessioned2014-08-21T08:20:39Z
dc.date.available2014-08-21T08:20:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2651
dc.description.abstractBu çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin turizm kavramı ile ilgili algılarına yönelik metaforları tespit etmek amacı ile yapılmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Karabük İli’nde yer alan ortaöğretim okullarında eğitim gören toplam 115 öğrenci çalışmada yer almıştır. Araştırmada aşağıda yer alan soruların cevabı aranmıştır: 1.İlköğretim öğrencileri turizm kavramını açıklamada hangi metaforları kullanmaktadırlar? 2. Ortak özellikleri dikkate alındığında “turizm” kavramına yönelik metaforları hangi gruplar altında toplanabilir? Araştırmada kullanılan veriler katılımcıların “Turizm ……….. gibidir, çünkü …………” ifadesini tamamlamaları ile elde edilmiştir. Çalışmada olgu-bilim (fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, ortaöğretim öğrencileri turizm kavramı ile ilgili 44 farklı metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alındığında, 5 farklı kavramsal kategoride toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcılar, klasik turizm anlayışının yanı sıra, çalışma sahası olan Karabük İlinin tarihi, kültürel yönlerini de ön plana çıkaran metaforlar geliştirmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectMetafor, turizm, orta öğretim öğrencileri, eğitim ve öğretimen_US
dc.titleOrtaöğretim öğrencilerinin “turizm” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların analiz örneğien_US
dc.title.alternative(The analysis example of secondary school students’ metaphors towards “tourism” concept)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR38651en_US
dc.contributor.authorIDTR19820en_US
dc.contributor.authorIDTR35927en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record