Show simple item record

dc.contributor.authorÇomak, Nadir
dc.contributor.authorGüncegörü, Burhan
dc.date.accessioned2014-08-22T10:27:42Z
dc.date.available2014-08-22T10:27:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2684
dc.description.abstractCoğrafya Dersi yeni Öğretim Programı 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek 2005-2006 Eğitim – Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Program, uygulanmaya başlandıktan sonra 17 Şubat 2009 ve 10 Eylül 2011 tarihlerinde olmak üzere iki defa revize edilmiştir. CDÖP, kabul edildiği 2005 yılında MEB tarafından 185 sayfadan oluşan bir kitap halinde yayınlanırken revize edildiği 2009 ve 2011 yıllarında ise kitap olarak yayınlanmamış sadece http://ttkb.meb.gov.tr sitesinde yayınlanmıştır. 2005 yılında yayınlanan CDÖP yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış olup sekiz ana bölümden oluşmaktadır. Coğrafya Dersi Öğretim Programı yayınlandığı 2005 yılında toplan 147 kazanımdan oluşmakta iken bu sayı 2009 yılındaki revizyonda 145’e inmiş, 2011 yılındaki revizyonda ise tekrar 147’e çıkmıştır. Revizyonlar neticesinde kazanım sayısında herhangi bir değişiklik olmazken kazanım içeriklerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bazı kazanımlar programdan çıkarılırken, bazı yeni kazanımlar ilave edilmiştir. Yapılan revizyonlarda öğrenme alanlarına göre de kazanım sayıları değişmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectCoğrafya Öğretim Programı, kazanım, müfredat, öğrenme alanı, program yaklaşımıen_US
dc.titleCoğrafya dersi öğretim programının kazanım saatlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAchievement times of the geography curriculum evaluation
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR154530
dc.contributor.authorID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record