Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, İlker
dc.contributor.authorBozyiğit, Recep
dc.date.accessioned2014-08-22T11:39:29Z
dc.date.available2014-08-22T11:39:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2703
dc.description.abstractAliağa İlçesi, Çandarlı Körfezi’nin art bölgesinde yer alır. Yüzölçümü 274 km2 dir. İlçe sınırları içinde kalan saha, hafif engebeli bir topografya özelliği gösterir. Topografyanın şekillenmesinde iç ve dış kuvvetlerin etkileri görülür. İlçenin alüvyal alanlarında tarımsal çeşitlilik görülürken, diğer yüksek ve engebeli sahalarda tarımsal çeşitlilik azalmakta, hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Aliağa’daki arazi varlığının %44,1’i tarım, %21’i ormanlık ve fundalık, %19,9’u çayır-mera, %14,9’u tarım dışı alanlardan ve %0,1’i su yüzeyinden oluşmaktadır. Aliağa’da fiziki coğrafya koşulları arazi kullanımı açısından önemli avantajlar sunmasına rağmen, beşeri faktörlerden kaynaklanan yanlış ya da amaç dışı arazi kullanımı birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların başında tarım, orman ve mera alanlarının azalması, çevre kirliliği gelmektedir. Aliağa’da arazi kullanımında karşılaşılan sorunların çözümü, insan-doğal çevre ilişkisini esas alan arazi planlamalarının yapılması ve beşeri faaliyetlerin bu planlara göre yürütülmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, Aliağa İlçesi’nin doğal ortam özellikleri ile insan ilişkileri üzerinde durulmuş, daha sonra beşeri faaliyetlerin arazi kullanımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma, Aliağa İlçesi’ndeki arazi kullanımına doğal ve beşeri faktörlerin etkilerini, arazi kullanımında karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectAliağa, Arazi Kullanım, Tarım, Hayvancılık, Sanayien_US
dc.titleAliağa ilçesinde arazi kullanımına etki eden doğal ve beşeri faktörleren_US
dc.title.alternative(The natural and humanitarian factors affecting the land use in Aliağa)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR57919en_US
dc.contributor.authorIDTR160707


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record