Show simple item record

dc.contributor.authorKaradeniz, Vedat
dc.date.accessioned2014-08-25T10:12:49Z
dc.date.available2014-08-25T10:12:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2750
dc.description.abstractYerleşmelerin kuruluş yeri seçiminde yeryüzü şekilleri ve iklim gibi fiziki coğrafya koşulları yanı sıra bazı beşeri ekonomik faktörlerin de önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Bunların başında coğrafi görünümün önemli unsurlarından biri olan ulaşım faaliyetleri gelmektedir. Ulaşım faaliyetleri doğal çevre üzerinde olduğu kadar beşeri çevrenin şekillenmesinde de somut izler meydana getirmektedir. Bu değişiklik özellikle kara üzerindeki ulaşım sistemlerinde daha belirgindir. Gerçekten de birçok yerleşme kuruluşundan fonksiyonel arazi kullanılışına kadar çeşitli derecelerde ulaşıma bağlı olarak gelişmiş ya da geri kalmıştır. Bu yerleşmelerden biri de kuruluşunda ulaşım fonksiyonun etkili olduğu Yeniçubuk kasabasıdır. Yeniçubuk kasabası Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı bir kasaba yerleşmesidir. Sivas-Kayseri kara ve demiryolu hattı üzerinde yer alan kasabanın kuruluşunda, 1936 yılında nüfus mübadelesiyle Balkan ülkelerinden gelen göçmen ailelerin iskânı önemli rol oynamıştır. Bu tarihten itibaren özellikle demiryollarındaki gelişmelerin etkisiyle çevrenin önemli yerleşmelerinden biri haline gelmiştir. Nitekim çevredeki köylerden ve ülkemizin doğusundan gelenlerle nüfusu sürekli artan kasabada 1957 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Yerleşmenin planlı ve düzenli gelişimi için 1968 yılında imar planı hazırlanmış ve yapılaşma bu plana uygun bir şekilde sürdürülmüştür. Bu araştırmada, kuruluş yeri seçiminde ulaşım hatlarının etkili olduğu Yeniçubuk kasabasının kuruluşu, gelişimi ve fonksiyonel özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ulaşım sistemlerinin yerleşmenin planı ve dokusunda meydana getirmiş olduğu değişiklikler üzerinde durulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectYeniçubuk, ulaşım, göçmen nüfus, Yeniçubuk istasyonuen_US
dc.titleKuruluş yeri seçiminde ulaşımın etkili olduğu yerleşmelere bir örnek Yeniçubuk Kasabası (Gemerek-Sivas)en_US
dc.title.alternative(An example of the settlements where transportation has an effect on the selection of location: Yeniçubuk Town (Gemerek-Sivas)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR16075en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record