Show simple item record

dc.contributor.authorMeydan, Ali
dc.contributor.authorAkkuş, Akif
dc.date.accessioned2014-08-25T10:25:12Z
dc.date.available2014-08-25T10:25:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2755
dc.description.abstractBu çalışmanın amacını Sosyal Bilgiler öğretiminde müze gezilerinin, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 2011-2012 bahar yarıyılında Sosyal Bilgiler Öğretimi dersini alan toplam 32 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu ile Sosyal Bilgiler Öğretimi kapsamında Mersin Müzesi, Mersin Deniz Müzesi ve Tarsus Müzesine birer defa gezi yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmıştır. Veri toplama aracını 3 sorudan oluşan açık uçlu soru formu oluşturmuştur. Soru formu oluşturulurken uygulamalar sonucunda müze gezilerinin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini nasıl etkileyeceği, müze gezisinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında ne gibi etkileri olduğu ve bu tür çalışmaları mesleğe atıldıklarında uygulamayı düşünüp düşünmedikleri, düşünüyorlarsa nasıl yapacakları gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Açık uçlu soru formundan elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak irdelenmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda kodlar oluşturulmuş, oluşan kodlar ilişkilendirilerek, öğrencilerin görüşleri araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin müze gezileri gibi etkinlerin öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırdığı, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında son derece etkili olduğu, öğrenciler öğretmenliğe adım attıklarında bu tür çalışmaları mümkün olduğu ölçüde kullanmayı planladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tarih konularının öğretiminde yerinde gözlemin ve tarihi mekânlara yapılacak gezi-gözlem çalışmalarının önemi büyüktür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretimi, Tarihi Mekanlar, Müzeler, Tarihi Değerler, Kültürel Değerleren_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemien_US
dc.title.alternative(The importance of getting students adopt the historical and cultural values through museum visits in social studies teaching)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR55042en_US
dc.contributor.authorIDTR55620en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record