Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Fatih
dc.contributor.authorKocalar, Ali Osman
dc.date.accessioned2014-08-25T10:39:40Z
dc.date.available2014-08-25T10:39:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn21477825
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2761
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, coğrafya bölümü öğrencilerinin Bölgesel Coğrafya dersi kapsamında hazırladıkları portfolyolara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Coğrafya bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 76 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modeli ve içerik analizinin birlikte uygulandığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak portfolyo değerlendirme anketi ve uygulamalara ilişkin açık uçlu yarı yapılandırmış soru formu kullanılmıştır. Uygulama sürecinin başında öğrencilere portfolyoların içeriği anlatılmış, örnek portfolyolar gösterilmiş ve içeriğinde neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler verilmiştir Çalışmada coğrafya bölümü öğrencileri portfolyo değerlendirme sürecine ilişkin olumlu görüşler taşıdıkları ve portfolyo değerlendirmenin bireysel gelişimlerine katkı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.subjectAlternatif Değerlendirme, Portfolyo Değerlendirme, Coğrafya Bölümü Öğrencilerien_US
dc.titleCoğrafya bölümü öğrencilerinin portfolyo değerlendirmeye ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternative(The views of students in geography department on portfolio assessment)
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR52918en_US
dc.contributor.authorIDTR29288en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record