Show simple item record

dc.contributor.authorTüredi, Hasan
dc.contributor.authorGürbüz, Filiz
dc.contributor.authorAlıcı, ÜmmüGülsüm
dc.date.accessioned2014-09-03T11:08:55Z
dc.date.available2014-09-03T11:08:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2775
dc.description.abstractİktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda işletmelerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek hale gelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of Sponsoring Organizations), iç kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporların güvenilirliği ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu bir yapıdır. İç kontrol yapısının başlıca hedefleri; faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, karlılık hedefine ulaşmak ve varlıkların korunması, kamuya açıklanan mali tablolar, geçici ve özet mali raporları da dâhil olmak üzere hazırlanan tüm mali tabloların güvenilirliğinin sağlanması ve tabi olunan kanun ve düzenlemelerle uyumun sağlanmasıdır. Bu çalışmada; COSO’nun iç kontrol yapısına ilişkin geliştirdiği model ve bu modelin beş bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetleri aracılığı ile bu bileşenlerin hem işletme hedefleri hem de işletme yapısı içindeki etkileşimi açıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectCOSO, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Kontrol Faaliyetleri - COSO, Internal Control, Risk Management, Control Activitiesen_US
dc.titleCOSO modeli: iç kontrol yapısıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR199949en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record