Show simple item record

dc.contributor.authorTopgül, Muhammed Enes
dc.date.accessioned2014-09-18T08:10:40Z
dc.date.available2014-09-18T08:10:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3140
dc.description.abstractŞiî eğilimlere sahip olmak (teşeyyu‘), Ehl-i hadîs’e göre bid‘at olarak kabul edilmekte ve râvinin rivâyetlerinin, bazı durumlar hariç, terkini gerektirmektedir. Ancak teşeyyu‘ kavramı incelendiğinde, onun geniş bir içeriğe sahip olduğu, kavramın kullanıldığı döneme ve müellife göre farklı anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Özellikle mezhepleşme öncesindeki birtakım cemaatlerin telakkîleri ile müesses mezhebin doktrinleri arasındaki fark, râvi değerlendirmeleri esnasında mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra bölgesel anlayışların ve özellikle de tafdîl tartışmalarının, kavramın kullanımlarında önemli etkileri bulunduğu görülmektedir. Bu makalenin son kısmında cerh-ta‘dîl âlimlerinden Ahmed b. Hanbel, İclî ve İbn Hibbân’ın eserleri çerçevesinde yapılan inceleme, kavramın farklı kullanımlarının görülmesine ve anlam alanının netleştirilmesine imkân vermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectTeşeyyu‘/Şiî, cerh-ta‘dîl, Ahmed b. Hanbel, İclî, İbn Hibbânen_US
dc.titleBir cerh sebebi olarak Teşeyyu‘ (şiîlik eğilimi) kavramına tarihsel bir bakışen_US
dc.title.alternativeA Historical Glance to the Concept of Tashayyu (Shī‘īte tendencies) as a Reason for Jarhen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR36279


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record