Show simple item record

dc.contributor.authorAkaoğlu, Haldun
dc.contributor.authorDenizbaşı, Arzu
dc.contributor.authorÜnlüer, Erol
dc.contributor.authorGüneysel, Özlem
dc.contributor.authorOnur, Özge
dc.date.accessioned2014-09-22T14:19:42Z
dc.date.available2014-09-22T14:19:42Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1309-9469
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3159
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na başvuran travma hastalarının demografik özelliklerini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında acil servisimize başvuran travma vakaları retrospektif olarak protokol defteri ve hasta dosyalarından incelendi. Toplamda çalışmaya alınma kriterlerine uygun 636 vaka kaydına ulaşıldı. Çalışmaya alınan vakaların yaş, cinsiyet, travma özellikleri, yatış, taburculuk, mortalite ve morbidite oranları göz önüne alındı. Vakalar lokal ve multipl travma olarak iki ana gruba ayrıldı. Bu parametreye göre yatış oranları ve bu oranları belirleyen koşullar hesaplandı. Analiz için chi-kare ve Fischer’s Exact test kullanıldı, p<0.05 olan istatistiksel farklılıklar anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Acil servise başvuran 636 travma hastası bu çalışmaya alındı. Vakaların çoğu erkek (%67) olup medyan yaşları 42’dir. Başvuran lokal ve multiple yaralanma vakalarının sayısı arasında anlamlı fark bulunmazken, multipl travma hastaları anlamlı olarak daha fazla yatırılmıştır. En sık yaralanma mekanizması düşmelerdir. Yandaş hastalık varlığı belirgin olarak fazladır. En fazla travma hastası Nisan- Haziran 2004 arasında başvurmuştur. Sonuç: Vaka dağılımları ve demografik özellikleri daha önce başka Acil Tıp Anabilim Dalları tarafından yapılan çalışmalardaki sonuçlarla benzerlik göstermekle beraber aynı bölgede bulunan diğer hastanelerdeki çalışmalara göre hastanemiz acil servisine daha yaşlı, yandaş hastalığı daha fazla olan düşme hastaları başvurmaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Medical Journalen_US
dc.subjectTravma, Demografi, Hasta profilien_US
dc.titleMarmara Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran travma hastalarının demografik özelliklerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR171937en_US
dc.contributor.authorIDTR5477en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record