Show simple item record

dc.contributor.authorErözkan, Atılgan
dc.date.accessioned2014-10-08T12:01:17Z
dc.date.available2014-10-08T12:01:17Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3222
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı gruplarda tesadüfi seçimle 380 kişi üzerinde (190 kız; 190 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Bilgi Toplama Formu”, “Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği”, “İlişki Ölçekleri Anketi”, “Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini açıklamak için “çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi”; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için “korelasyon” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için kişilerarası ilişki tarzlarının alt boyutları olan “insan severlik”, ve “duyarlılığın”; bağlanma stillerinin alt boyutları olan “güvenli” ve “korkulu” bağlanmanın; ve benlik saygısının iletişim becerilerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında kişilerarası ilişki tarzları, bağlanma stilleri, benlik saygısı ve iletişim becerileri kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectKişilerarası ilişki tarzları, bağlanma stilleri, benlik saygısı, iletişim becerileri ve üniversite öğrencileri.en_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR146240en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record