Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Betül
dc.contributor.authorİmamoğlu, Seval
dc.contributor.authorYukay, Müge
dc.date.accessioned2014-10-08T12:38:34Z
dc.date.available2014-10-08T12:38:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3231
dc.description.abstractBu çalışmada, üniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki ve yordayıcılığın incelenmesini amaçlanmıştır. Öfke ve problem çözme becerilerinin cinsiyet, ebeveynin eğitim durumu, kardeş sayısı ve doğum sırasına göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. 160 kız, 103 erkek olmak üzere 263 öğrenci katıldığı araştırmada Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarz Ölçeği ve Problem Çözme Becerisi Envanteri kullanılmıştır. Bulgular, öfke yaşantısı ile problem çözme becerileri arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre sürekli öfke, problem çözme yeteneğine güven ve kişisel kontrol ile olumlu, yanaşma-kaçınma boyutu ile ters ilişki içinde çıkmıştır. Sürekli öfke aynı zamanda kişisel kontrol ve problem çözme yeteneğine güveni yordamıştır. Öfke dışa ve öfke içe, problem çözme becerileri ile doğrusal ilişki içindedir. Öfke içe problem çözme yeteneğine güveni, öfke dışa da kişisel kontrolü yordamaktadır. Öfke kontrol ise problem çözme becerileri ile olumsuz ilişki gösteren ve sadece yanaşma-kaçınma boyutunu yordayan bir değişken olmuştur. Demografik değişkenlerden cinsiyet, sadece problem çözme becerilerinden kaçınma yanaşma boyutunda farklılık yaratırken; ebeveynin eğitim durumu ve kardeş sayısı öfke yaşantılarında ve problem çözme becerilerinde bir farklılığa neden olmamıştır. Doğum sırası, sürekli öfke, öfke dışa ve problem çözme yeteneğine güven boyutunda farklılıklar oluşturmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectDoğum sırası, sürekli öfke, öfkeen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR53770en_US
dc.contributor.authorIDTR153379en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record