Show simple item record

dc.contributor.authorKaragözoğlu, Mustafa Macit
dc.date.accessioned2014-10-16T12:45:48Z
dc.date.available2014-10-16T12:45:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3343
dc.description.abstractBu makale, zayıf râvîleri incelemek üzere yazılmış duafâ eserlerinden Ebû Cafer el-Ukaylî’nin (ö. 322/934) Kitâbü’d-Duafâ’sını incelemektedir. Adı geçen eser, şu dört özelliğiyle duafâ literatürünün tarihsel gelişiminde yeni bir safhanın başlangıcına işaret etmektedir. Kitâbü’d-Duafâ ile birlikte, bir duafâ eserinin ihtiva ettiği râvî sayısı, önceki örneklere nisbetle belirgin biçimde artmıştır. İkinci olarak, râvîler cerh-tadil lafızları yerine birkaç cümleyi bulan gerekçeli izahlarla tenkit edilirken, onların cerhine sebep olan hatalı rivayetlerinden örnekler sunulmuştur. Üçüncü olarak Ukaylî, ilk duafâ müelliflerinin çoğunun aksine, kendisinden önceki münekkitlerin görüşlerine sıkça atıf yapmıştır. Son olarak Kitâbü’d-Duafâ, hadis tenkidinin meşruiyetini temellendiren ve tarihçesini ele alan bir mukaddime bölümüyle öne çıkmıştır. Bu özellikler İbn Hibban’ın (ö. 354/965) Kitâbü’l-Mecrûhîn’i ile İbn Adî’nin (ö. 365/976) el-Kâmil’inde de –bazen çok daha gelişmiş şekilde- bulunsa da, Ukaylî’nin eseri bunlar arasında kronolojik olarak en erken tarihli çalışma olması sebebiyle duafâ literatüründe yeni bir dönemin habercisi sayılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectUkaylî, duafâ, Kitâbü’d-Duafâ, hadis tenkidi, zayıf râvî.en_US
dc.titleDuafâ literatüründe yeni bir dönemin başlangıcı: Ukaylî (ö. 322/934) ve Kitâbü’d-Duafâ’sıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR126609


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record