Show simple item record

dc.contributor.authorAktop, Sertaç
dc.contributor.authorAlturfan Emekli, Ebru
dc.contributor.authorÖzer, Cüneyt
dc.contributor.authorGönül, Onur
dc.contributor.authorGarip, Hasan
dc.contributor.authorYarat, Ayşen
dc.contributor.authorGöker, Kamil
dc.date.accessioned2014-10-27T11:54:48Z
dc.date.available2014-10-27T11:54:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2146-3654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3501
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızın amacı, varfarin verilen deney hayvanlarında iki yeni nesil farklı lokal hemostatik ajanın kısa dönemde yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkisinin biyokimyasal olarak incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Yöntem: 24 adet Wistar cinsi albino sıçanların 12 tanesine sistemik olarak varfarin verilmiş (Varfarin grubu), diğer sıçanlar ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 3 adet bistüri yarası oluşturularak birine 40 mg kitozan granülleri (Celox®), diğerine 25 µl kurutulmuş folklorik bitki ekstresi (Ankaferd Blood Stopper®) uygulanırken diğer bir tanesine de herhangi bir hemostatik ajan uygulanmamıştır. Cerrahi işlemin yapıldığı gün, postoperatif 4. gün ve postoperatif 8. günde alınan doku örneklerinde antioksidan parametrelerden glutatyon ve oksidan parametrelerden lipid peroksidasyon tayini yapılmıştır. Bulgular: Kullanılan lokal hemostatik ajanların intraoperatif ve postoperatif kanama kontrolünde çok iyi olduğu ve güvenle kullanılabileceği; varfarin uygulaması ve lokal hemostatik ajanların antioksidan etkiyi zayıflattığı; ABS’nin klinik gözlemler neticesinde iyileşme potansiyeline etkisinin diğer ajana kıyasla daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. Sonuç: Ankaferd Blood Stopper ve Celox’un etki mekanizmalarının tam olarak aydınlatılması ve potansiyel yararlarının geliştirilmesi için konunun farklı yönleriyle de ele alınması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.subjectVarfarin, kitozan, Ankaferd Blood Stopper, glutatyon, lipidperoksidasyon, protrombin zamanıen_US
dc.titleAnkaferd blood stopper ve celox’un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR168666en_US
dc.contributor.authorIDTR117540en_US
dc.contributor.authorIDTR155050en_US
dc.contributor.authorIDTR168662en_US
dc.contributor.authorIDTR173385en_US
dc.contributor.authorIDTR6018en_US
dc.contributor.authorIDTR6359en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record