Show simple item record

dc.contributor.authorŞirvancı Yalabık, Müge
dc.contributor.authorŞehirli, Özer
dc.contributor.authorUtkan, Tijen
dc.contributor.authorArıcıoğlu, Feyza
dc.date.accessioned2014-10-27T12:29:35Z
dc.date.available2014-10-27T12:29:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2146-3654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3505
dc.description.abstractAmaç: Alzheimer geri dönüşümsüz ve ilerleyici hafıza kaybını takiben tam demansla karakterize nörodejenaratif bir bozukluktur. Yaşlanmayla insanlarda en sık görülen demans formudur. Bu çalışmada sıçanlarda intraserebroventriküler (i.c.v) streptozotosin (STZ) ile oluşturulmuş Alzheimer modelinde agmatinin (Agm) öğrenme ve bellek fonksiyonlarına etkisi ve bu etkinin oksidatif hasar açısından mekanizması araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanılmış, kontrol, sham opere, STZ ve STZ+Agm olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Alzheimer modeli oluşturmak için stereotaksik yöntem ile sıçanlara i.c.v olarak bilateral STZ 3 mg/kg dozda 48 saat arayla 2 defa uygulanmış ve ilk uygulamayı takiben 14 gün beklenmiştir. On beşinci günde pasif sakınma tesi ile öğrenme ve bellek fonksiyonları değerlendirilmiştir. Öğrenmesinin bozulduğu gösterilen sıçanlara 7 gün boyunca günde 2 defa 40mg/kg dozda Agm intraperitoneal (i.p.) olarak uygulanmış ve takiben aynı testler tekrarlanmıştır. Tüm gruplar davranış testleri bittikten sonra (21. günde) dekapite edilerek beyin dokuları toplanmış ve oksidatif hasarı değerlendirmek için malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) seviyeleri ve myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: İntraserebroventriküler STZ ile oluşturulmuş alzheimer modelinde kognitif fonksiyonlarında belirgin bozulma olduğu ve bu bozulmaya oksidatif hasarın eşlik ettiği gösterilmiştir. Agmatin tedavisi ile hem kognitif fonksiyon hem de oksidatif hasarı önlemiştir. Sonuç: Bu bulgulara dayanarak endojen bir madde olan agmatinin alheimer etyopatogenezinde önemli bir düzenleyici olabileceği düşünülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.subjectAgmatin, Alzheimer, intraserebroventiküler streptozotosin, oksidatif hasar, öğrenme ve belleken_US
dc.titleStreptozotosin ile oluşturulan deneysel alzheimer modelinde agmatinin etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR46476en_US
dc.contributor.authorIDTR2896en_US
dc.contributor.authorIDTR7718en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record