Show simple item record

dc.contributor.authorAkgün, Meftun
dc.date.accessioned2014-10-27T13:45:06Z
dc.date.available2014-10-27T13:45:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2146-3654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3515
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, ortopedi ve beyin cerrahisi ünitelerimize elektif cerrahi girişim uygulanan hastalara Profilaktik Antibiyotik (PA) uygulamasının Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE)’na etkisi araştırmak ve CAE ile ilişkili risk faktörlerini belirlemektir. Yöntemler: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ortopedi ve beyin cerrahisi ünitelerinde, 154 hasta prospektif olarak incelendi. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan “Hasta İzlem Formu” aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Hastalar cerrahi girişimden taburcu olana kadar her gün CAE’nu ve aldığı antibiyotik yönünden izlendi. Taburcu olduktan sonra birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı aylarda telefon anketi uygulanarak CAE semptomları soruldu. Bulgular: Çalışmanın sonunda 13 hastada CAE geliştiği belirlendi. CAE’nu gelişen 13 hastadan birinde Pseudomonas aeruginosa, diğerinde Enterococcus fecalis ürediği tespit edildi. CAE Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde idrar sondasının enfeksiyon riskini 5.8 kat (Odds oranı; 5.80, P=0.031, %95 güven aralığı; 1.17-28.61) artırdığı bulundu. Diğer risk faktörlerinin (hastanede kalış süresi, protez takılması, operasyon süresi, vücut kütle indeksi) CAE ile istatistiksel ilişkisi gösterilemedi. Sonuç: Hastada CAE gelişimini etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi, çok gerekmedikçe invaziv girişimlerin uygulanmaması CAE gelişmesini önleyebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.subjectCerrahi alan infeksiyonu, antibiyotik profilaksisi, cerrahi profilaksien_US
dc.titleSistemik hastalığı olmayan ortopedi ve beyin cerrahisi hastalarında cerrahi alan enfeksiyon gelişimini etkileyen risk faktörlerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR34748en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record