Show simple item record

dc.contributor.authorKüdür Çırpan, Fidan
dc.contributor.authorÇınar, Sezgi
dc.date.accessioned2014-10-28T09:29:33Z
dc.date.available2014-10-28T09:29:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3529
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı ve ilişkilendirici bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2010-2011 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 258 son sınıf öğrencisi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak “Akran Desteği Ölçeği”, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren “Öğrenci Tanıtım Formu” ve akademik başarı notları kullanıldı. Verilerin analizinde varyans analizi, Student’s t-testi, korelasyon analizi ve one-way ANOVA kullanıldı. Bulgular: Akran Desteği Ölçeği alt boyutları karşılaştırıldığında; fiziksel yardım puanının duygusal yardım puanından, akademik yardım puanının duygusal yardım puanından daha yüksek olduğu belirlendi. Akademik başarı notu ile Akran Desteği Ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında ilişki bulunmadı. Tıbbi Görüntüleme bölümü öğrencilerinin Akran Desteği Ölçeği toplam puanlarının İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencilerine göre ve kız öğrencilerin akademik başarı notunun erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin akademik yardım puanlarının artırılması için birlikte çalışabilecekleri uygun ortamların sağlanması ve erkek öğrencilerin akademik başarı notunun yükseltilmesi için desteklenmesi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.subjectAkademik başarı, akademik yardım, akran desteği, duygusal yardım, fiziksel yardımen_US
dc.titleSağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record