Show simple item record

dc.contributor.advisorBinali Doğanen_US
dc.contributor.authorTaşdemir, Deniz Devrimen_US
dc.date.accessioned2019-03-21T14:49:55Z
dc.date.available2019-03-21T14:49:55Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/06371411-551E-AE49-B5F3-2BF33B6CC0D7/1FA6A7AF-9375-2E4A-8E90-86D289CA219D.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/35311
dc.description.abstractBu araştırma, eğitimlerinin hemen ardından ülkenin çeşitli yerlerinde komutanlık yapacak asteğmenlerin askeri liderlik özelliklerini ne kadar kazanabildiklerini tespit edilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla küçük birlik komutanı olmak için gerekli liderlik özellikleri ölçülebilir ve geliştirilebilir olma durumları ve birliği sevk ve idare ederken kullanım sıklıklarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Liderlik Eğitim Yönergesinden alınarak belirlenmiştir. Bu belirlemeden sonra askeri lider adaylarına 5 faktör kişilik analizi ve askeri liderlik ölçeği eğitimin hemen başlangıcında uygulanmış sonuçları ise eğitim sonunda uygulanan askeri liderlik ölçeği ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda hangi karakter yapısındaki asteğmen adayının hangi liderlik özelliğini ne kadar geliştirdiği ya da geliştiremediği sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde; liderlik kavramı ve gelişimi, ikinci bölümde; kişilik kavramı, üçüncü bölümde; askeri liderin kişiliği ve dördüncü bölümde ise 101 asteğmen adayına uygulanan söz konusu kavramlar için hazırlanmış anketlerin t-test ile analizleri yapılmış, sonuçlar ortaya konmuştur. Araştırma sonlanmaya müteakip elde edilen sonuçların bundan sonra ki alımlarda kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirilmesi maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi’ne de gönderilecektir. A RESEARCH ON THE IMPROVABILITY AND ABSRACT This study has been done to ascertain to what extent third (sub)lieutenant, who command after their education in various places of country, gain military leadership features. For this aim, the necessary leadership features, which can be measured or developed, have been clarified and according to frequency of occurence of these features in the case of administrative function have been gotten from military leadership field manual. After this determining, 5 factors indiviual analysis and military leadership survey have been applied to candidates of military leader at the beginning of education and their conclusions have been compared with military leader survey applied at the end of education. As a result of this comparision, ıt has been searched to find which third lietutenant candidate in character evidence develop to what extent which leadership feature or not. This study has been formed with four parts. In the first part, concept of leadership and its development, in the second part; concept of personality, in the third part, the personality of military leader and in the fourth part, t test analyses of surveys prepared for concepts which applied to 101 candidates of third lieutenant, have been done and presented consequences. Consequences following the conclusion of study will be sent to Army Forces Command Personnel Procurement  Center to evaluate whether they are used or not in personel recruitment after that.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectAskerlik bilimien_US
dc.titlePiyade okulu’nda eğitim alan asteğmen adaylarının askeri liderlik özelliklerinin geliştirilebilirlik durumları üzerine bir araştırmaen_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record