Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, Hale
dc.contributor.authorSeloni, Şirli Rahel
dc.date.accessioned2015-07-08T08:24:57Z
dc.date.available2015-07-08T08:24:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3907
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde başarı, kavramsal anlama ve fen derslerine olan tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma ön test-son test, deney-kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol ve deney grupları rastgele olarak seçilmiştir. Deney grubuna dersler proje tabanlı yaklaşımla, kontrol grubuna ise geleneksel yaklaşımla verilmiştir. Çalışmada; Bilimsel Başarı Testi, Kavram Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği olmak üzere üç ölçüm aracı kullanılmıştır. Bu üç ölçek her iki gruba da ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ön-test ve son-testten elde edilen verilerin analizi sonucunda; proje tabanlı öğrenme yaklaşımının akademik başarı, kavramsal anlama ve derse karşı olan tutum kriterleri göz önüne alındığında, geleneksel yönteme göre daha başarılı olduğu bulunmuştur (p<0,05)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectProje tabanlı öğrenme, başarı, kavramsal anlama, fen dersine karşı tutumen_US
dc.titleProje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi başarılarına, kavramsal anlamalarına ve tutumlarına etkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR34390en_US
dc.relation.journalEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage84en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record