Show simple item record

dc.contributor.authorGÜVEN, Başak
dc.date.accessioned2015-08-18T06:54:03Z
dc.date.available2015-08-18T06:54:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3985
dc.description.abstractÖzellikle tarım ve hayvancılık kaynaklı yayılı kirleticilerin su havzalarındaki davranışlarını tahmin etmeye yönelik modelleme çalışmaları, son yıllarda gittikçe artarak dikkati çekmektedir. Çoğu zaman sadece önlem amaçlı kullanılan antibiyotikler, hayvan yetiştiriciliğinde en yaygın olarak tercih edilen ilaç türlerinden biridir. Antibiyotiklerin kayda değer fraksiyonları hayvan atığında ortaya çıktığı için; tarımsal arazilere hayvan atıklarının gübre olarak uygulanmasını takiben, antibiyotikler gübreden toprağa geçerek toprak kalitesini, aynı zamanda yüzeysel akışla yüzey sularına taşınarak su kalitesini olumsuz etkileyebilmektedirler. Bu durum su temininde önemli rol oynayan havzaların planlanması ve yönetimi için modelleme çalışmalarının geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekansal verileri elde etmede sağladığı kolaylık ve çok sayıda farklı türdeki veriyi haritalandırma özelliği ile havza modelleme çalışmalarında başvurulan önemli araçlardan bir tanesi olmuştur. Besi maddelerinin taşınımı ve su kalitesi üzerine etkilerini inceleyen CBS tabanlı modelleme yaklaşımları literatürde bulunmaktadır; ancak benzer çalışmalar ağır metaller ve antibiyotikler için sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı literatürde yer alan, başta antibiyotikler olmak üzere ağır metal ve besi maddeleri gibi önem arz eden kirleticilerin su ortamlarında ve havzalarındaki taşınımındaki modelleme yaklaşımlarını özetlemek ve değerlendirmektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectAntibiyotik, Ağır Metal, Besi Maddesi, Modelleme, Taşınım, Havzaen_US
dc.titleYayılı kirleticilerin havzalardaki taşınım süreçleri: Antibiyotikler, ağır metaller ve besi maddeleri üzerine modelleme yaklaşımlarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.journalMARMARA FEN BİLİMLERİ DERGİSİen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage47en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record