Show simple item record

dc.contributor.authorORUÇOĞLU, Esra
dc.contributor.authorHACIYAKUPOĞLU, Sevilay
dc.date.accessioned2015-08-18T07:14:59Z
dc.date.available2015-08-18T07:14:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3989
dc.description.abstractSon yıllarda organo-bentonitlerin birçok alanda kullanımının arttığı görülmektedir. Organo-bentonitler, bentonitlerden katı hal tepkimesi veya iyon değişimi yöntemleriyle sentezlenirler. Ancak, çoğunlukla iyon değişimi yöntemi uygulanır ve çeşitli organik bileşik katyonlarının, bentonit yapısındaki katyonlarla yer değiştirmesiyle elde edilirler. Organik bileşik katyonunun yapısı ve üretim koşulları elde edilen organobentonitin özelliklerini etkilemektedir. Örneğin bentonit yapısında, uzun zincirli alkil amonyum katyonlarının kullanıldığı durumlarda, üretim koşullarına bağlı olarak bentonitte tabakalar arası boşluk mesafesinin fazlasıyla artması, üretilen malzemelerin yüzey özelliklerinin hidrofilden hidrofoba dönüşmesi, yüzey enerjisinin düşmesi veya yüzey yükünün negatiften pozitife dönüşmesi gibi, değişiklikler olabilmektedir. Organo-bentonitler kullanılarak kirlilik önleme ve çevresel iyileştirme, reolojik katkı malzemesi üretimini içeren endüstriyel uygulamalar, polimerik nanokompozit üretimini kapsayan malzeme bilimi araştırmaları gibi farklı alanlarda uygulanabilen çok sayıda araştırma yapılmıştır. Çevresel kirliliklerin gideriminde ve önlenmesinde organobentonitlerin kullanımı konularında yapılan araştırmalarda, endüstriyel atıklardaki kirliliklerin farklı özellikte olabileceği ve kirlilik gideriminde kullanılacak malzemenin bu kirliliklerin birçoğunu tutabilecek özelliklere sahip olması düşüncesinden yola çıkılarak, organo-bentonit üretilebilirliği ve üretilen organo-bentonitlerde anyonik, katyonik veya organik kirleticilerin soğurulması, ayrı ayrı veya birarada incelenmiştir. Bu derleme çalışmanın amacı, bentonitleri organik bileşiklerle modifiye ederek organo-bentonitlerin üretilmesi ve bu modifiye malzemelerin kirlilik gideriminde kullanımı çalışmalarıyla ilgili konularda bugüne dek yapılmış araştırmalarla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirip, genel bir bakış sunarak literatüre katkıda bulunmaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectOrgano-bentonit, kuvaterner alkil amonyum, adsorpsiyon, soğurulma, kirlilik giderimien_US
dc.titleOrgano-bentonit üretimi ve organo-bentonitlerin kirlilik giderimi çalışmalarında kullanımıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR47911en_US
dc.relation.journalMARMARA FEN BİLİMLERİ DERGİSİen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record