Show simple item record

dc.contributor.authorKIRAN, Bülent
dc.date.accessioned2015-09-09T07:57:54Z
dc.date.available2015-09-09T07:57:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4029
dc.description.abstractAmaç: Günümüzde bilim, teknoloji ve mesleki gelişmelerle birlikte, eczacıların sistemli mezuniyet sonrası eğitimi giderek önem kazanmıştır. Bu araştırmada, TEB Eczacılık Akademisi eğitimleri, konuları, eğitimlerde uygulanan yöntemler, eğitimlerin Türkiye genelindeki yaygınlıkları, kapsayıcılıkları ve sürelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcıdır. Evreni, TEB Eczacılık Akademisi tarafından 2009- 2013 yıllarında yapılan eğitimlerinin; oluşturmaktadır. Eğitimlerin konu başlıkları, düzenlendikleri iller, süreleri, eğitim yöntemleri, tarihlerine ilişkin bilgiler, Akademinin internet sayfalarından ve TEB 37. ve 38. Dönem Çalışma Raporlarından taranarak derlenmiştir. Veriler SPSS 18 paket programı kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları ile değerlendirilmiştir. Bulgular : TEB Eczacılık Akademisi tarafından 2009-2013 yılları arasında 275 meslek içi eğitim programı düzenlendiği; en fazla eğitimin 2010 yılında (%25,5) yapıldığı saptanmıştır. Eğitimlerin ülkemizdeki eczacı odalarının üçte birinden biraz fazlasına ulaşabildiği (%37), ve Türkiye’deki serbest eczacıların % 33,8’nin eğitimlere katıldığı belirlenmiştir. Eğitim konularının ağırlıklı olarak (%56,7) farmasötik bakım ve hastalık bilgisi konularından oluştuğu, eczacılık mevzuatı konularında hiç eğitim verilmediği, konu seçiminde eczacı taleplerinin belirlenmesine yönelik yeterli ön çalışma yapılmadığı saptanmıştır. Eğitim yöntemi olarak çoğunlukla yüz yüze eğitim yönteminin (%58,9) uygulandığı, dünyada giderek yaygınlaşan web tabanlı interaktif eğitim tekniklerinin ise hiç kullanılmadığı saptanmıştır. Sonuç: TEB tarafından yapılan sürekli mezuniyet sonrası eğitimlerin tüm eczacılara ulaşamadığı ve kapsayıcılığının düşük olduğu saptanmıştır. Programların kapsayıcılığının ve etkinliğinin arttırılabilmesi için ihtiyaç belirlenmesi yapılmış, planlı eğitimlerin, internet tabanlı interaktif eğitim teknikleriyle mekân ve zamandan bağımsız kılınarak tüm eczacılara ulaştırılabilir ve zorunlu hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectEczacılık, Eczacılık Eğitimi, Sürekli Eczacılık eğitimien_US
dc.titleTürk Eczacıları Birliği eczacılık akademisi meslek içi eğitim programlarının sürekli mesleki gelişim perspektifinden analizien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR186126en_US
dc.relation.journalMarmara Pharmaceutical Journalen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage222en_US
dc.identifier.endpage231en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record