Show simple item record

dc.contributor.authorGüldöşüren, Arzu
dc.date.accessioned2015-09-15T11:39:27Z
dc.date.available2015-09-15T11:39:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4081
dc.description.abstractVildan Faik Efendi (1852/1853-1925), gerek yerine getirdiği vazifeler ve gerekse kaleme aldığı eserler dolayısıyla son dönem Osmanlı ulemasının önemli temsilcilerinden biridir. Devlet meselelerine kayıtsız kalmayan/kalamayan pek çok alim gibi o da 19. yy’ın önemli hadiseleri karşısında dini/devleti kurtarma yolunda harekete geçmiş. Bu gayeyle medreselerin ıslahı için bir nizamnâme kaleme aldığı gibi Meşrutiyet rejimini güçlendirmek ve Arnavut milliyetçiliğinin yükselişini engellemek için de teşebbüslerde bulunmuş- tur. Bu makalede müderrislik ve muallimlik vazifesi, huzur dersi hocalığı, halkı irşad gayesiyle verdiği vaaz ve konferanslar, Meşrutiyet devrinin çalkantılı ortamında Arnavutluk’ta yürüttüğü faaliyetler, kaleme aldığı eserler üzerinde durulmaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectİlmiye, Ulema, Medrese, Müderris, Huzur Dersi, Vildan Faik Efendi, Meşrutiyet, Arnavutluk, Medrese Islahatı, İttihat ve Terakki.en_US
dc.titleArnavutluk’tan İstanbul’a bir âlim portresi: Debreli Vildan Faik Efendien_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage148en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record