Açık erişim ve kurumsal arşiv politikası üniversite tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve üniversite mensupları (akademik ve idarî personel ile öğrenciler) tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları kapsar. Üniversite mensuplarının üniversite dışında gerçekleştirdikleri akademik çalışmalar, kendilerinin talep etmesi halinde bu arşivde saklanabilir.

Recent Submissions

  • Koronavirüs rehberi 

    Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2020)
  • Marmara Üniversitesi Akademik Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası 

    Marmara, Üniversitesi (Marmara Üniversitesi, 2016-07-19)
    Açık erişim ve kurumsal arşiv politikası üniversite tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve üniversite mensupları (akademik ve idarî personel ile öğrenciler) tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları ...