Show simple item record

dc.contributor.authorYEŞİLTEPE, Salih Önder
dc.date.accessioned2016-12-07T07:12:33Z
dc.date.available2016-12-07T07:12:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4810
dc.description.abstract6502 sayılı TKHK ile, “tüketici” ve “tüketici işlemi” tanımlarında değişikliğe gidilmiştir. TKHK m.4/5’te, tüketici işlemleri nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebileceği, bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetlerin tüketici yönünden geçersiz sayılacağı belirtilmiştir. Üçüncü kişiler senedin geçersizliğini ileri süremezler. Öğretide senedin tüketici yönünden geçersizliği farklı şekillerde yorumlanmıştır. Yapılacak yorumda kanun koyucunun amacı dikkate alınmalıdır. Yorum, kıymetli evrak hukukunun temel ilkelerine de uygun olmalıdır. Bu doğrultuda, “senedin tüketici yönünden geçersizliğini”, tüketicinin kişisel def’ilerini ileri sürebilmesi bakımından genel hükümlerde öngörülen sınırlamaya kanundan kaynaklanan bir istisna tanındığı şeklinde yorumlamak gerektiğini kabul eden görüşe katılıyoruz.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici, tüketici işlemi, kıymetli evrak, kambiyo senedi, senedin geçersizliği.en_US
dc.title6502 sayılı tkhk m. 4/5 çerçevesinde Kıymetli evrakın tüketici yönünden geçersizliği meselesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR47187en_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage44en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record