Show simple item record

dc.contributor.authorKUZU OKUR, Hacer
dc.contributor.authorKARİP, Aziz Bora
dc.contributor.authorARAS, Orhan
dc.contributor.authorTAŞDELEN, İksan
dc.contributor.authorALTUN, Hasan
dc.contributor.authorMEMİŞOĞLU, Kemal
dc.date.accessioned2016-12-28T07:02:52Z
dc.date.available2016-12-28T07:02:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4916
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, obezite cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif dönemde kilo değişimleri ile birlikte solunum fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Retrospektif yapılan bu çalışmada 2013 yılı ilk üç ayı içinde obezite cerrahisi geçiren tüm hastalar (n=55) içinde dışlama kriterleri olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, konjestif kalp yetmezliği ve endokrin bozukluklar çalışma dışı bırakıldığında toplam 25 kadın hasta (yaş ortalaması ±SD, 35,7±7,5 yıl) çalışmaya dahil edildi. Preoperatif ve postoperatif 6. aydaki vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve solunum fonksiyon test parametreleri karşılaştırıldı. Operasyona bağlı vücut kitle indeksi değişimi ile solunum fonksiyonlarındaki değişim arasında korelasyon araştırıldı. Bulgular: Obezite cerrahisi öncesi ve cerrahiden altı ay sonra vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi sırasıyla 118,6±13,8 kg’dan 90,9±13,3 kg’a ve 43,5±4,3 kg/m2’den 33,4±5,1 kg/m2’ye değişti (her ikisi için p<0,001). Solunum fonksiyon testindeki tüm parametrelerde preoperatif ve postopetarif 6.ay arasındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Obezite cerrahisi uygulanan hastaların postoperatif dönemde vücut kitle indeksindeki azalma ile birlikte solunum fonksiyon test parametrelerinde iyileşme görüldüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObezite, Pulmoner fonksiyon, Spirometrik test, Obezite cerrahisi, Sleeve gastrektomi, Vücut kitle indeksien_US
dc.titleObezite cerrahisi uygulanan kadın hastaların solunum fonksiyon değişikliklerien_US
dc.title.alternativeRespiratory function changes in female patients who have undergone obesity surgeryen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR220442en_US
dc.contributor.authorIDTR258757en_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage35en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record