Show simple item record

dc.contributor.authorGogas Yavuz, Dilek
dc.contributor.authorYazıcı, Dilek
dc.contributor.authorÖzcan, Sevim
dc.contributor.authorTarçın, Özlem
dc.contributor.authorDeyneli, Oğuzhan
dc.contributor.authorAkalın, Sema
dc.date.accessioned2017-01-06T08:45:30Z
dc.date.available2017-01-06T08:45:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4955
dc.description.abstractAmaç: Hiperglisemi hastane mortalite ve morbiditesini etkileyen faktörlerden birisidir. Yatan hastaların yaklaşık yarısında hiperglisemi varlığının ilk kez tespit edildiği rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda yattıkları ve taburcu oldukları dönemlerde hiperglisemi sıklığının ve hipergliseminin yatış süresi ile ilişkisinin belirlenmesidir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, Şubat-Temmuz 2007 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde 24 saatten uzun sureli yatan 1971 erişkin hasta dahil edilmiştir. Hastaların yattıkları ve taburcu oldukları günlerde kan şekerleri, kapiller kandan glukometre ile ölçülmüştür. Glukometre ile ölçülen açlık kan şekeri 126 mg/dL veya tokluk kan şekeri 200 mg /dLüzerinde bulunan hastaların damarlarından alınan kan örneklerinde kan şekeri ölçümleri laboratuvarda yapılmıştır. Hastaların diyabet öyküleri ve yatış süreleri kaydedilmiştir. Bulgular: Hastaların %23.8’inde bilinen diyabet (Grup 1), % 12.3’ ünde yeni tanılı diyabet (Grup 2) saptanmıştır. Grup 1 en sık Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde (%80) ve en seyrek Beyin Cerrahisi Servisi’nde (% 5.8) görülürken, Grup 2’nin sıklığı en yüksek Göz Servisi hastalarında (%25), en düşük ise Fizik Tedavi Servisi hastalarındadır (%2.7). Grup 1’de yatış ve çıkış sırasında kan şekeri değerleri sırası ile cerrahi bölümlerde diyabet olan ve olmayanlarda (157.6 ± 49.0 vs 151.0 ± 60.0, p>0.05) (114.4 ± 37.7 vs 111.8 ± 26.6, p>0.05), dahili bölümlerde diyabet olan (173.9 ± 89.5 vs 155.6 ± 43.4, p>0.05) ve olmayanlarda (110.7 ± 38.3 vs 111.9 ± 28.0, p>0.05) olarak bulunmuştur. Diyabetik hastaların yatış süresi (14.1±19 gün) diyabetik olmayanlara (7.5±13 gün) göre daha uzundur (p<0.001). Sonuç: Hastanede yatan hastalarda hiperglisemi sıklığı %36.1 olup, bunların yaklaşık 1/3’ü yeni tanılı diyabettir. Diyabetik hastaların yatış süresi daha uzundur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHiperglisemi, Diabetes mellitus, Yeni tanılı diabetes mellitus, Hastane yatışıen_US
dc.titleHastanede yatan hastalarda hiperglisemi sıklığıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18530en_US
dc.contributor.authorIDTR179659en_US
dc.contributor.authorIDTR192666en_US
dc.contributor.authorIDTR171914en_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage68en_US
dc.identifier.endpage71en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record