Show simple item record

dc.contributor.authorDilek, Banu
dc.contributor.authorBatmaz, İbrahim
dc.contributor.authorKarakoç, Mehmet
dc.contributor.authorSarıyıldız, Mustafa Akif
dc.contributor.authorAydın, Abdulkadir
dc.contributor.authorÇavaş, Hüsamettin
dc.contributor.authorÇevik, Remzi
dc.date.accessioned2017-01-06T09:05:59Z
dc.date.available2017-01-06T09:05:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4959
dc.description.abstractAmaç: Serebral palsili (SP) çocukların annelerinde depresyon varlığının araştırılması ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, çocuğu sağlıklı annelerden oluşan kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 49 SP’li çocuk ve annesi ile sağlıklı çocuğu olan 30 anne alındı. SP tipi belirlenen çocukların; Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) ile fonksiyonel düzeyi belirlendi. Annelerin depresyon durumu Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile, yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Bulgular: SP’li çocukların yaş ortalaması 66.20 ± 43.73 aydı. Çocukların 28’ i diplejik, 1’i hemiplejik, 20’si kuadriplejik tipteydi. KMFSS’e göre; çocukların çoğu, düzey 2 (n=20) ve düzey 3 (n=17)’ tü. SP grubunun annelerinin yaş ortalaması 35.75 ± 7.44, kontrol grubunun ise 33.80 ± 7.21 bulundu. SP’li çocuğu olan anne grubunda akraba evliliği, annenin ev hanımı olma oranı, gelir düzeyi düşüklüğü, NSP ve BDÖ puanları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). KMFSS düzeyi ve SP tipi ile annelerin BDÖ ve NSP puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05). Sonuç: SP’li çocukların annelerinde yaşam kalitesinde bozulmanın ve depresyona eğilimin daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu süreç çocuğun fonksiyonel durumundan ve serebral palsi tipinden etkilenmemektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSerebral palsi, Depresyon, Yaşam kalitesi, Anneen_US
dc.titleSerebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR181077en_US
dc.contributor.authorIDTR154636en_US
dc.contributor.authorIDTR180656en_US
dc.contributor.authorIDTR179478en_US
dc.contributor.authorIDTR151590en_US
dc.contributor.authorIDTR21010en_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage94en_US
dc.identifier.endpage98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record