Show simple item record

dc.contributor.authorKaradayı, Beytullah
dc.date.accessioned2017-01-12T08:03:53Z
dc.date.available2017-01-12T08:03:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4963
dc.description.abstractHastanelerin acil tedavi ünitelerine başvuran adli olgular ile ilk temas edenler bu birimlerde görevli hekim, hemşire ve diğer sağlık personelidir. Adli olgu kapsamında şüpheliden ya da mağdurdan biyolojik ve kimyasal incelemeler yapılabilmesi amacıyla biyolojik materyal alınabilmesi için mahkeme veya hakim kararı ve kişinin aydınlatılmış onamı alınmış olması gerekmektedir. Daha önce yapılan pek çok çalışmada adli olgu ile karşılaşan acil servis çalışanlarının, delil niteliği taşıyabilecek biyolojik materyallerin nasıl toplandığı, saklandığı ve delil zincirinin nasıl oluşturulduğu konusunda bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı bildirilmiştir. Adli incelemelerde sağlık personelinin hukuki sorumluluklarını bilmesi, duyarlılığı ve bilgisi önemli kanıtların bozulmasını engelleyecek ve kanıtların doğru toplanmasını sağlayacaktır. Bu yazıda acil tedavi ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının, adli olgulardan biyolojik materyal alınması, paketlenmesi, korunması, saklanması ve gönderilmesi konusundaki bilgi ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Adli bilimler konusunda yeterli eğitim almış, meslek içi eğitimle bilgi ve becerisi daha da geliştirilmiş, yeterli araç ve gereçle donatılmış, Cumhuriyet savcısı ile koordineli hareket eden acil birimlerde görevli sağlık personeli, adli olgu ile karşılaştığında sorumluluklarını daha iyi yerine getirecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojik materyal, Adli olgu, Acil tıp, Delilen_US
dc.titleAcil tedavi birimlerinde adli olgudan biyolojik materyal alınması ve gönderilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage117en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record