Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Direnç Özlem
dc.contributor.authorKılıçoğlu, Zeynep Gamze
dc.contributor.authorYılmaz, Gökalp
dc.contributor.authorKadıoğlu, Ercüment
dc.contributor.authorŞimşek, Mehmet Masum
dc.contributor.authorTelli, Seçil
dc.date.accessioned2017-01-12T08:22:12Z
dc.date.available2017-01-12T08:22:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/4971
dc.description.abstractAmaç: Dinamik kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme (DK-MRG) tekniği ile meme kitlelerinin değerlendirilmesinde tanımlanmış olan skorlama sisteminin ve farklı kantitatif verilerin, lezyonların malign veya benign ayırımındaki katkısını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda 95 lezyon, meme görüntülemeraporlama ve veri [(breast imaging-reporting and data system (BIRADS)] sisteminin analoğu olarak kabul edilebilecek bir skorlama sistemi (Fischer’s score) ile değerlendirildi. Ayrıca kinetik verilerden hesaplanan kantitatif parametreler time to peak enhancement (Tpeak), maximum slope of enhancement curve (Smax) ve washout değerleri hesaplandı. Bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular:Fischer skorlama sisteminin total puanının değerlendirilmesinde sırasıyla 0-3, 4 ve 5-8 puanların spesifite değerleri: %23,40, %78,87 ve %97,87 bulunmuştur. Skorlama sisteminin parametreleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde: morfolojik özelliklerden şekil, istatistiksel olarak en anlamlı (p=0,001) grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkasal kontrastlanma ise spesifitesi en yüksek morfolojik parametredir (%97,87). Kinetik verilerden erken dönem kontrastlanma yüzdesinin malign ve benign lezyonlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.. Kinetik eğri tipleri, tip 1 ve tip 2-3 şeklinde değerlendirmeye katıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001). Kantitatif parametrelerden Tpeak ve Smax istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Morfolojik parametreler ile kinetik eğri verilerinin birlikte değerlendirildiği skorlama sistemi, lezyonların benign-malign ayırımında faydalı bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, kantitatif parametrelerden anlamlı bulunan Tpeak ve Smax değerlerinin de tanısal başarıya katkı sağlayabilecek potansiyele sahip veriler olduğu düşünülmektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeme, DK-MRG, Dinamik, Kantitatif, Skorlamaen_US
dc.titleDinamik kontrastlı meme magnetik rezonans görüntülemesinde tanımlanmış skorlama sisteminin ve eklenebilecek kantitatif verilerin tanıya katkısıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR235926en_US
dc.contributor.authorIDTR26973en_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage157en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record