Show simple item record

dc.contributor.authorSoydan, Aylin
dc.date.accessioned2017-01-25T11:32:17Z
dc.date.available2017-01-25T11:32:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5093
dc.description.abstractİkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ‘altın çağ’ın ardından, 1970’li yıllara doğru gelişmiş ülkelerde kar oranları düşmeye başladı. Bunun yanı sıra 1970’lerde asıl olarak petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan ve mevcut finansal piyasalarn boyutlarını aşan finansal bir genişleme de söz konusuydu. Bu koşullar altında kar oranlarındaki düşmeyi telafi etmek ve uluslararası finansal sermayenin önündeki engelleri kaldırmak üzere finansal piyasaların küresel düzeyde deregülasyonu kaçı- nılmazdı. Daha sonra ‘finansallaşma’ olarak adlandırılacak bu dönüşüm süreci gelişmekte olan ülkeleri de içine aldı ve neoliberalizm ve küreselleşme ile birlikte bu ülkelerin ekonomilerinde ve izledikleri iktisadi politikalarda önemli ölçüde belirleyici oldu. Bu çalışmada, 1980’li yıllardan itibaren finansallaşma olgusunun gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerine olan etkisi, söz konusu ülkelerin karşı karşıya olduğu ‘sanayisizleşme’ tehdidi açısından ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında gelişme olgusuna bakışın ve gelişme politikalarının neoliberalizmle birlikte nasıl değiştiği incelenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun 1980’li ve 1990’lı yıllardaki deneyimleri, dış ticaret rejimlerinin ve uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin, içeride de finansal sistem üzerindeki her türlü denetim ve müdahalenin kaldırılmasıyla birlikte ilerleyen bir süreç olduğunu göstermektedir. Uluslararası finansal sermayenin etkisine açık hale gelerek kırılgan bir yapıya sahip olan pek çok gelişmekte olan ülkede mevcut sanayi altyapısının zayıflaması, sınai üretim ve istihdamın azalmasıyla kendisini gösteren sanayisizleşme olgusunun finansallaşmaya eşlik ettiği görülmektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansallaşma, ekonomik gelişme, sanayisizleşmeen_US
dc.titleFinansallaşma çağında ekonomik gelişme: Gelişme politikalarının sonu mu?en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR20094en_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage174en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record