Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükakın, Figen
dc.contributor.authorBilal, Ersan
dc.date.accessioned2017-01-26T10:57:04Z
dc.date.available2017-01-26T10:57:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5107
dc.description.abstractUluslararası finansal piyasaların entegrasyonundan dolayı, ülkeler bulaşma ve taşma etkileri aracılığıyla çeşitli finansal krizlere maruz kalmaktadırlar. Globalleşen finansal piyasalarda krizlerin ortaya çıkışında sermaye hareketleri çok önemli bir rol oynamaktadır. Son 20 yılda ülkeler finansal krizlere çare olarak bazı araçlar geliştirmeye çalışmışlardır. Sukuk (Faizsiz Finansman Sertifikası) işlemleri bu araçlardan biri olup özellikle 2000’lerden sonra popüler olmuştur. Bu çalışma ülkelerin deneyimleri ve kanıtlar aracılığıyla sukuk işlemlerinin finansal krizler için bir çare olup olmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. Araştırmada vak’a çalışması yöntemi benimsenerek, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, değişen finansal yapı, yeni finansal sistemin getirdiği riskler ve yaşanan finansal krizler analiz edilmiştir. Yaşanan değişime bağlı olarak, faizsiz finansal yapının yeni finansal sistemdeki yeri değerlendirilmiş, sukuk özelinde faizsiz finansman araçlarının rolü ve krize karşı bir önlem olarak ele alınıp alınamayacağı irdelenmiştir. Dünya ile birlikte ülkemizde de oldukça yaygın olarak kullanılan faizsiz finansman enstrümanı “sukukun”, bir taraftan ekonomiye ve finansal sisteme makro ve mikro anlamda katkılar sağladığı, diğer taraftan da faizsiz bankacılığın prensip ve ilkeleri gereği krizlere karşı kullanılabilecek bir finansman seçeneği sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal kriz, faizsiz finansman, sukuken_US
dc.titleFinansal krizlere karşı sukukun uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR155830en_US
dc.relation.journalFinansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage55en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record